Версія від 19:55, 22 листопада 2021, створена Торопчинова Катерина (Обговорити цю сторінку | внесок) (→‎Джерела)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

База (економіка)

Ба́за (фр. base, від лат. basis — основа, з грец. βάσιζ — хід, рух, крок, підставка, основа) — інформація, що стосується конкретного часового відтинку і використовується як основа для зіставлення та аналізу подальших змін.

За базовий може бути прийнятий якийсь певний період або той, що передує поточному. Економічні показники базового періоду порівнюють з показниками наступного. Економічна динаміка буде відображати результат розвитку економіки: зростання або падіння. Такі зіставлення важливі для спостереження за змінами (позитивними або негативними) в економіці. На підставі досліджених показників можуть ухвалюватись стратегічні, тактичні (поточні), оперативні управлінські рішення.

В економіці використовують також низку термінів, пов’язаних з поняттям «база».

База біржового бюлетеня — список товарів, які котуються на біржі. У біржовому бюлетені зазначають типовий (стандартний) обсяг товарної партії, що становить основу для укладання певних лотів.

База дохідна мінімальна — гарантоване державою місцевого самоврядування органам наповнення доходів для формування місцевих бюджетів, достатнє для того, щоб здійснювати фінансування послуг населенню на рівні мінімальних державних соціальних стандартів.

База капітальна — власні кошти комерційного банку, його цінні папери, різні резерви, фонди та нерозподілений прибуток за звітний і минулі періоди.

База контракту — назва, вид, сорт або марка товару, на який існує дозвіл щодо його постачання на ринок за біржовим контрактом та оплату за ціною, що дорівнює біржовому котируванню. Усі інші назви, види, сорти або марки такого товару будуть продаватись на ринку за вищими чи нижчими цінами залежно від їхньої вищої або нижчої якості щодо базової назви, виду, сорту чи марки.

База оподаткування — конкретна (кількісна, фізична, вартісна чи інша) характеристика певного об’єкта оподаткування, до якої застосовується податкова ставка і яка використовується для обчислення суми податкового зобов’язання. Один об’єкт оподаткування може утворювати відразу кілька баз оподаткування для різних податків.

База монетарна (грошова) — грошові кошти, що становлять основу грошової системи держави: банкноти, випущені центральним банком в національній валюті; готівкові кошти, що перебувають в обігу; гроші в касах комерційних банків; обов’язкові банківські резерви, передбачені законодавством і постановами центрального банку; грошові кошти, що перебувають на відповідних кореспондентських рахунках в комерційних банках.

Облікова база — грошова сума (в національній або іноземній валюті), за якою в бухгалтерському балансі відображають певний вид активу.

Джерела

  1. Статистичний щорічник України за 2016 рік / Відп. за вип. О. А. Вишневська. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 611 с.
  2. Податковий кодекс України: станом на 27 січня 2021 р. Харків : Право, 2021. 743 с.

Література

  1. Економічна енциклопедія : у 3 т. / Відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 1. 864 с.
  2. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. 3-тє вид., допов. та перероб. Львів : Львівська політехніки, 2011. 844 с.

Автор ВУЕ

В. А. Дерій


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Дерій В. А. База (економіка) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/База (економіка) (дата звернення: 17.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ