Версія від 11:09, 27 жовтня 2021, створена Торопчинова Катерина (Обговорити цю сторінку | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

База даних

Ба́за да́них — сукупність спеціально організованих даних, розрахованих на застосування в різних прикладних програмах.

Характеристика

Програмне забезпечення та методи керування базами даних утворюють систему керування. Сукупність баз даних і систем керування базами даних, а також технічних, мовних та організаційних засобів, призначених для централізованого нагромадження і колективного багатоаспектного використання даних, називають банком даних.

Головна особливість даних у базі даних — їх структурованість. Загальний опис структури даних називають концептуальною моделлю (схемою) бази даних. У схемах виділяють опис деяких її частин (файлів), що обслуговують групи прикладних програм. Структурні частини даних мають найменування: елемент, сегмент, запис, файл. Елемент — найменша структурна одиниця, сегмент складається з елементів, запис — із сегментів, файл — із записів.

Класифікація

Система керування базами даних реалізує два інтерфейси: між логічними структурами даних у програмах і базою даних; між логічними та фізичними структурами бази даних.

За ступенем універсальності розрізняють загальноцільові та спеціалізовані системи керування бази даних. Перші використовують у різних автоматизованих системах, другі орієнтовано на застосування в автоматизованих системах певного призначення, наприклад, у системах автоматизованого проектування (САПР).

Залежно від масштабів використання розрізняють бази даних усієї САПР (загальна чи інтегрована) або її частин (локальна).

За місцем зберігання інформаційного фонду — централізовані та розподілені бази даних. Централізована база даних зберігається в пам’яті центрального обчислювального комплексу САПР, розподілена — у термінальних комплексах.

Залежно від ступеня спеціалізації розрізняють проектно-незалежні та проектно-залежні бази даних.

За прийнятою структурою інформаційного фонду — дескрипторні, об’єктно-характеристичні, тріадні, ієрархічні, мережеві та реляційні бази даних.

У дескрипторних інформаційним фондом є сукупність текстових документів, а в об’єктно-характеристичних — одна або кілька не пов’язаних між собою таблиць. Рядки таблиць відповідають різновидам об’єктів, стовпці — їх характеристикам. У клітинах таблиць записують значення характеристики.

Тріадні бази даних — різновид об’єктно-характеристичних таблиць, заданих з урахуванням їх розрідженості у формі списку, де кожний рядок містить відомості про один з елементів: назву об’єкта, назву характеристики та її значення.

В ієрархічних базах даних структуру інформаційного фонду подають у формі дерева графа. Кожен елемент такого фонду, крім головного, має тільки один попередній елемент. Елементи характеризуються низкою ознак (ключів), що відображають ієрархічні зв’язки.

У мережевих базах даних інформаційний фонд має структуру баз даних з бінарними зв’язками (див. Бінарні відношення) різних типів, зокрема з контурами та циклами.

У реляційних базах даних інформаційний фонд представлено як сукупність таблиць, у яких рядки відповідають записам, а стовпці — різним ознакам і характеристикам об’єктів предметної галузі (атрибутам). Записи різняться значеннями ключа. Ключем може бути будь-який із атрибутів.

Література

  1. Радиотехника. Энциклопедия / Под ред. Ю. Л. Мазора, Е. А. Мачусского, В. И. Правды. Москва : ДМК Пресс, 2016. 944 с.
  2. Трегуб В. Проектування систем автоматизації. Київ : Ліра-К, 2019. 344 с.
  3. Е. Фрімен. Патерни проєктування / Пер. з англ. Київ : Фабула, 2020. 672 с.

Автор ВУЕ

Є. А. Мачуський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Мачуський Є. А. База даних // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/База даних (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
09.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ