Версія від 02:09, 2 грудня 2021, створена Андрій Тищенко (Обговорити цю сторінку | внесок) (→‎Автор ВУЕ)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Базова особистість

Ба́зова особи́стість (англ. basic personality) — сукупність рис, типових для представників певної культури, які пройшли схожі процеси соціалізації. Базова особистість становить фундаментальну основу культури, забезпечуючи її відтворення. Поняття «базова особистість» використовують у крос-культурних дослідженнях, де розглядають вплив різних культур на особистість, що формується в результаті інтеріоризації різних факторів культурного середовища.

Історична довідка

Проблему співвідношення культури та особистості вперше порушив Ф. Боас у 1930-х у США. Під впливом ідей одного із засновників соціальної психології В. Вундта він вважав, що соціальний прогрес є односпрямованим, а можлива конфігурація культур не є необмеженою.

В антропологічних, психологічних і соціологічних виданнях 1930-х розглядалась ідея психологічних типів. На думку психоаналітика А. Кардинера (1891–1981; США), з моменту народження на дитину впливає її безпосереднє оточення, зокрема практики догляду, що відрізняються у різних культурах. Це накладає відбиток на особистість дорослого, формуючи схильності, уявлення, способи взаємодії з іншими. Так, індивід стає максимально сприйнятливим та адаптованим до певної культури з існуючим у ній порядком. Базова особистість — не механічне відтворення соціальних інститутів, а відображення реального досвіду культури.

Ідеї впливу середовища на формування структури особистості прослідковуються у працях інших вчених. К. Лоренц відкрив механізм психіки «імпринтинг» — затаврування у пам’яті ознак об’єктів у процесі формування поведінки.

У радянський період Л. Виготський увів поняття «соціальна ситуація розвитку» — специфічну для кожного віку систему відносин між дитиною та дорослими. Учений вважав, що соціальна ситуація розвитку повністю визначає ті форми і шлях, дотримуючись яких дитина набуватиме нових властивостей особистості, беручи їх із середовища як основного джерела свого розвитку.

У схожих напрямах працювали К. К. Клакхон (1905–1960; США) — теорія цінностей та рис, Х. Кантріл (1906–1969; США) — теорія цінностей, Ч. Морріс — виділення культурних типів.

Методики аналізу

Для розкриття базової особистості здебільшого використовують нестрогі описові методи та проективні методики. Основні методики для визначення базової особистості:

  • метод семантичного диференціалу Ч. Осгуда (1916–1991; США);
  • «особистісний опитувальник Айзенка»;
  • п’ятифакторна модель особистості «Велика п’ятірка».

Додатково

Р. Бередікт (1887–1948; США), послідовниця та учениця Ф. Боаса, у статті «Конфігурація культур» («Configuration of cultures»; 1932) обстоювала позицію кардинальних відмінностей між культурами. Вона стверджувала, що кожна культура має комплекс (домінанту) специфічних рис, що розкривається в носіях культури — особистостях, сформованих у певних умовах. Окремі приклади навела у книзі «Хризантема і меч. Моделі японської культури» («Chrysanthemum and sword. Models of Japanese culture»; 1944).

А. Кардинер вважає, що соціальні інститути дають викривлене уявлення про соціальну реальність. Так, об’єктивно однакове відсоткове співвідношення католиків у Франції та Бразилії не свідчить про культурну однаковість — на практиці у Бразилії релігію переживаю набагато глибше. Тому особистість бразильця кардинально різнитиметься від особистості француза. Вчений стає засновником школи в психологічній антропології «Культура та особистість», в межах якої працювали К. Е. Дюбуа (1903–1991; США), Р. Лінтон (1983–1953; США), М. Мід, проте на початку 1950-х її популярність знизилася.


Література

  1. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Аспект Пресс, 2004. С. 56–62.
  2. Benedict R. The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture. New York : Houghton Mifflin Harcourt, 2005. 324 p.
  3. Выготский Л. С. Психология развития человека. Москва : Смысл ; Эксмо, 2006. 1136 с.
  4. Москаленко В. В. Культура і особистість // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. 2015. Вип. 12. С. 352–361.

Автор ВУЕ

М. П. Кухта


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Кухта М. П. Базова особистість // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Базова особистість (дата звернення: 27.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ