Версія від 11:21, 11 листопада 2019, створена Daria (Обговорити цю сторінку | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Аналітична юриспруденція


Аналіти́чна юриспруде́нція — наукова течія у правознавстві, яка вбачає головне завдання останнього в аналізі правових норм з метою з’ясування змісту проблем, що традиційно вважають юридичними.

Історична довідка

Виникла в сер. 19 ст. і пов’язана з творчістю англійського правознавця Д. Остіна, який розвивав тезу свого співвітчизника Дж. Бентама про те, що право — це «веління суверена», і відкидав погляди прихильників природно-правової школи про договірне походження права. Як і Д. Остіну, представникам аналітичної юриспруденції різних часів властиве негативне ставлення до положень, які вбачають джерела права в соціально-економічному, культурному середовищі. Пов’язуючи природу права з наказом (волею) суверена, окремих суспільних груп чи одного правителя, прибічники аналітичної юриспруденції тим самим легітимізують правотворчість будь-якої влади.

Характеристика

Аналітична юриспруденція розглядає право як простий результат вільної діяльності законодавця, суверена, заперечуючи його соціально-економічну, моральну та історичну оцінки. Право сприймається в аналітичній юриспруденції як сукупність норм, упорядкована система законів і правових галузей. Відповідно й завдання юристів полягає у звільненні цієї системи від різного роду суперечностей та прогалин, в увазі до досконалішого вербального та змістового оформлення юридичних текстів. Подібна аналітична діяльність становить, з погляду її представників, сенс аналітичної юриспруденції. Основним недоліком такого підходу вважають абсолютизацію логіко-лінгвістичних методів там, де потрібен глибокий, всебічний аналіз суспільної і державно-правової практики, конфліктно-консенсусних відносин. У 20 ст. підхід, властивий аналітичній юриспруденції, використовували недемократичні, антиправові політичні режими.

Сучасні підходи

За сучасних умов аналітична юриспруденція зазнає деякої модифікації. Англійський правознавець Г. Гарт — представник «нової аналітичної школи права» — висунув конструкцію так званих первинних і вторинних норм.

  • «Первинні» норми (primary rules) — ті, що надані суверенам і внаслідок яких виникають певні обов’язки та правомочність.
  • «Вторинні» норми (secondary rules) — норми визнання (конституції), норми змін (заповіт, договір), норми санкції. Право, на думку вченого, — це поєднання «первинних» і «вторинних» норм. За такого підходу, близького до теорії «ступінчастого права» Г. Кельзена та А. Меркля, «вторинне» право констатується не державою, а само собою.

Багато західних правознавців критично оцінюють низку положень аналітичної юриспруденції, підкреслюючи, зокрема, що в ній спостерігається тенденція до розмивання чіткої межі між справді необхідними формально-логічним аналізом права та абстрактним логічним розмірковуванням, між працюючими конструкціями та схематично-формальним конструюванням.

Література

  1. Hart H. The Concept of Law. London : Oxford University Press, 1994. 315 p.
  2. Харт Х. Л. А. Концепція права / Пер. з англ. Київ : Сфера, 1998. 230 c.
  3. Макаренко В. П. Аналитическая философия права: концепции и проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 6. С. 10–33.
  4. Дудченко В. В. Аналітична юриспруденція про концепт права // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. 2005. Т. 4. С. 34 45.
  5. Боденхаймер Э. Современная аналитическая юриспруденция и границы ее полезности // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 4. С. 148–155.
  6. Аналитическая юриспруденция в середине ХХ века: ответ профессору Боденхаймеру // Харт Г. Л. А. Философия и язык права. Сборник научных трудов / Пер. с англ. Москва : Канон, 2017. 384 с.

Автор ВУЕ

В. Д. Бабкін


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бабкін В. Д. Аналітична юриспруденція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналітична юриспруденція (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
09.11.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ