Версія від 13:10, 23 грудня 2020, створена Volodymyr (Обговорити цю сторінку | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Офіційна назва Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Емблема Лого партнер24 2.png
Рік заснування 1986
Розташування (країна, місто) Україна, м. Переяслав-Хмельницький
Тип навчального закладу університет
Форма власності державна
Офіційний веб-сайт http://phdpu.edu.ua/
Девіз Per aspera ad astra!

Університет Григорія Сковороди в Переяславі — регіональний вищий навчальний заклад у м. Переяславі.

Історична довідка

Університет розпочав діяльність 23.06.1986 як Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

Постановою Кабінету Міністрів України № 949 від 24.11.1993 на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова створено Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, якому в 1994 присвоєно ім’я Г. С. Сковороди.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2002 на базі інституту створено Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

З 1998 Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г. С. Сковороди, а з лютого 2002 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди очолює доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України В. Коцур.

Структура

У структурі університету функціонують:

6 факультетів:

 • соціо-історичний;
 • педагогіки і психології;
 • педагогічний;
 • природничо-технологічний;
 • філологічний;
 • фінансово-гуманітарний;
 • фізичного виховання.

Кафедри: 28 кафедр.

Інші підрозділи:

 • бібліотека;
 • видавництво «Калина прінт»;
 • наукові центри:
 • центр Сковородинознавства;
 • ценр усної історії;
 • центр Шевченкознавства.

Освітня діяльність

ПХДПУ — багатопрофільний виш, який провадить підготовку:

 • за 31 освітньо-професійною бакалаврською програмою;
 • за 24 освітніми магістерськими програмами;
 • за 14 спеціальностями докторів філософії.

Чисельність студентів та слухачів усіх форм навчання становить 5339 осіб (станом на 2018). Освітній процес забезпечують 396 науково-педагогічних працівників; із них 313 мають наукові ступені та вчені звання (станом на 2018). Підготовлено понад 30 тис. фахівців для галузей знань освіти, соціальних та поведінкових наук, управління та адміністрування, соціальна робота, гуманітарні науки. Понад 80 % випускників розподіляються у навчальні заклади та виробничі установи і підприємства Київщини. Основу інформаційної структури університету становлять локальні комп’ютерна та телекомунікаційні мережі, студія навчального телебачення «Універс — ТV», бібіліотечно-інформаційний центр, центр тестових технологій, інтернет-сайти. У навчальному закладі діє бібліотека, яка забеспечує інформаційний супровід освітньо-наукової діяльності, 2 абонементи та міжбібліотечний абонемент із Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, 470 робочих місць для відвідувачів в 6 читальних залах. Дисплей-залу та залу інформаційних ресурсів обладнано 73 комп’ютерними робочими місцями. Бібліотечний ресурс налічує бл. 389859 одиниць книжкової продукції, авторефератів дисертацій, монографій, матеріалів на електронних носіях. Щорічне поповнення фонду бібліотеки становить понад 12 тис. документів. Передплата фахових періодичних видань сягає 177 найменувань, із них зарубіжних — 16, наявний доступ до бази даних періодичних наукових видань англійською мовою.

Науково-дослідна діяльність

Коцур Віктор Петрович

Особливістю діяльності закладу є інтеграція університетської та академічної науки, співпраця кафедр, факультетів із науковими установами і центрами НАН України та НАПН України в розробці актуальних наукових питань, у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікацій, в упроваджені сучасної науки в навчальний процес університету. Створено інтегровані кафедри, до яких входять представники академічних установ України; загальної історії, методології та методики навчання; загальної педагогіки, соціальної педагогіки та освіти дорослих; управління та моніторингу якістю освіти та ін.

Стогній Іван Петрович

Університет активно співпрацює в навчальній, науковій і виховній роботі з інститутами вищої освіти, педагогічної, професійної освіти, а також з Інститутами історії України; філософії; держави і права; української мови і літератури; географії; біології; НАН України; Державною сільськогосподарською бібліотекою Академії аграрних наук України. Спільно з інститутом педагогіки НАПН України створено школу-лабораторію в навчальному комплексі «Університет — Переяслав-Хмельницька ЗОШ № 7», яка забезпечує розробку, експериментування та апробацію нових педагогічних концепцій та ідей, спрямованих на оновлення і поглиблення змісту навчально-виховного процесу.

У ПХДПУ діють наукові школи провідних учених університету:

 1. «Соціальні зміни і політичні процеси в Україні ХХ — початку ХХІ століття», науковий керівник — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Коцур Віктор Петрович;
 2. «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні технології навчання», науковий керівник — кандидат педагогічних наук, професор Потапенко Олександр Іванович;
 3. «Динаміка становлення проблематики психолінгвістики і лінгводидактики в контексті розвитку вітчизняної і світової науки», науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Калмикова Лариса Олександрівна;
 4. «Філософська спадщина Г. С. Сковороди в контексті сучасності», науковий керівник — доктор філософських наук, професор Стогній Іван Петрович;
 5. «Сучасні технології фізичного виховання та спортивної підготовки дітей і молоді України», науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Волков Леонід Вікторович;
 6. «Особливості розвитку давньої національної літератури і української російськомовної літератури другої половини XVIII — першої третини XIX століття», науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Корпанюк Микола Павлович;
 7. «Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту», науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Токмань Ганна Леонідівна;
 8. «Педагогічні умови забезпечення багатопредметної професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи», науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Вашуленко Микола Самійлович;
 9. «Ретроспектива й сучасність розвитку безперервної загальної та педагогічної освіти України ХІХ-поч. ХХІ ст.», науковий керівник — кандидат педагогічних наук, професор Мазоха Дмитро Степанович;
 10. «Соціальні складові розвитку вітчизняної науки і техніки в другій половині ХІХ-ХХ століття», науковий керівник — доктор історичних наук, професор Коцур Надія Іванівна;
 11. «Концептуальні засади сучасного художнього краєзнавства», науковий керівник — доктор мистецтвознавства, професор Мартинюк Тетяна Володимирівна;
 12. «Інтеграція науки і практики у вітчизняній педагогічній освіті», — науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Гавриш Наталія Василівна;
 13. «Психологія модернізації й інновацій освіті», — науковий керівник — доктор психологічних наук, професор Побірченко Неоніна Антонівна.

Функціонує аспірантура та докторантура. Діють 6 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 9 спеціальностями. Упродовж 2013–2018 захищено 143 кандидатських та 13 докторських дисертацій, що становить 90 % від загальної кількості випускників аспірантури. Ефективності наукового процесу та обміну науковими знаннями сприяє електронний архів університету — Інституційний депозитарій (ePHSHEIR), який налічує 2517 публікацій наукових та навчально-методичних матеріалів. З 10.10.2017 локальна мережа університету має доступ до науковометричної бази Web of Science від компанії Clarivate Analytics.

Видавнича діяльність

Колектив ПХДПУ створює навчальні книги нового покоління. Упродовж 2013–2018 підготовлено:

 • монографії — 161;
 • підручники — 40;
 • навчальні посібники — 428;

Результати досліджень оприлюднюються також у періодичних виданнях:

 • статті у фахових виданнях — 2914 (із них 561 — у зарубіжних виданнях), у міжнародних науково-метричних базах даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня) — 826.
 • кількість статей, опублікованих за участю студентів,— 3541, із них самостійно — 3139.

Цитування праць співробітників ПХДПУ зафіксовано в науково-метричних базах: «Skopus», «Web of Sience». ПХДПУ видає 8 фахових науково-теоретичних збірників, затверджених державною атестаційною комісією України, із них 4 зареєстровано в міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Наукові записки з української історії.
 2. «Психолінгвістика.
 3. Журнал «Humanitarium» за серіями: педагогіка, психологія, філософія.
 4. «Філософія і космологія».

Міжнародна співпраця

Стратегічним напрямом діяльності ПХДПУ є міжнародне співробітництво. За останні роки ректоратом університету В. Коцуром укладено і підписано угоди про співпрацю з понад 40 навчальними закладами та організаціями Європи та Америки. Напрями співпраці із зарубіжними партнерами:

 • організація та проведення конференцій, семінарів, конкурсів, симпозіумів;
 • обмін навчально-методичною літературою; видання спільних публікацій;
 • обмін викладачами, студентами, професійне стажування викладачів;
 • організація та проведення наукових шкіл молодих учених;
 • спільні наукові проекти.

Значення

Посвята у студенти абітурієнтів 2017 року

ПХДПУ готує спеціалістів як для регіону, так і для України в цілому. Близько 70 % випускників отримують перше робоче місце в Київській області. Функціонування ПХДПУ змінило соціальний склад населення м. Переяслава-Хмельницького та регіону в цілому. Сьогодні кожний шостий мешканець міста — студент університету; в ньому навчаються 40–50% випускників шкіл Переяслава і району; дві третини директорів шкіл та учителів фізвиховання Київщини закінчили переяславський ВНЗ. Водночас в університеті навчаються студенти із 15 областей України. Підрозділи ПХДПУ беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та галузевих освітянських виставках, де отримано понад 30 нагород, зокрема 14 золотих медалей за впровадження інноваційних технологій у навчання та за міжнародну діяльність напрацювання з інтеграцій науки та освіти, 7 срібних та 3 бронзові медалі на міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні». Станом на 2018 ПХДПУ посідає 125-ту позицію в академічному рейтингу «ТОП-200 Україна» за проектом ЮНЕСКО. За рейтингом 2017 серед вищих педагогічних навчальних закладів України університет посідає 8 місце. У рейтингу «4 InternationalColleges& Universities» ПХДПУ посідає 120-те місце (зі 171 ВНЗ України). У рейтингу університетів світу за рівнем їх присутності в мережі «Ranking Web of Universities від Webometrics» посідає 145 позицію (серед українських ВНЗ із 327 місць) та 12495 місце з понад 26 тис. світових ВНЗ. За досягнення у розвитку та підготовці фахівців університет було відзначено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та званням «Лідер національної освіти».

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ