Версія від 11:59, 17 травня 2021, створена Торопчинова Катерина (Обговорити цю сторінку | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Гідрографічна мережа

Гідрографі́чна мере́жа — сукупність водотоків і водойм в межах певної території річкової системи або річкового водозбору.

Річкова мережа України

Загальна характеристика

Будова гідрографічної мережі є результатом тривалого впливу фізико-географічних чинників: клімату, рельєфу, геологічної будови місцевості. В процесі ерозії відбувається приєднання до водозбору річки нових площ, які раніше не мали стоку в річкову систему, ліквідація безстічних ділянок. Зменшення водного стоку, навпаки, веде до відокремлення окремих частин гідрографічної мережі.

Річкова мережа та її густота

Частиною гідрографічної мережі є руслова мережа — сукупність русел усіх водотоків в межах певної території. Частина руслової мережі, яка складається з чітко виявлених русел постійних водотоків називається річковою мережею. Важливою характеристикою річкової мережі є її густота. Коефіцієнт густоти річкової мережі (D, км/км²) визначається як частка від ділення сумарної довжини річкової мережі (ΣL, км) певної території на площу цієї території (F, км2):

D=ΣL/F

Густота річкової мережі залежить від низки природних чинників і змінюється в широких межах. На півночі вона більша, ніж на півдні, у горах більша, ніж на рівнині. В Україні в межах Полісся вона становить 0,25–0,34 км/км2, у степу — 0,12– 0,14 км/км2, значно вища в Карпатах — 0,55–1,49 км/км2. Між р. Дніпром та Сивашем водотоки взагалі відсутні.

Джерела

  1. Гідрографічна мережа // ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять. Видання офіційне. Київ: Держстандарт України. С. 11.
  2. Руслова мережа // ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять. Видання офіційне. Київ: Держстандарт України. С. 11.
  3. Річкова мережа // ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять. Видання офіційне. Київ: Держстандарт України. С. 11.

Література

  1. Вишневський В. І., Косовець О. О. Гідрологічні характеристики річок України. Київ : Ніка-Центр, 2003. 324 с.
  2. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київ. університет», 2008. 399 с.
  3. Гребінь В. В., Хільчевський В. К. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2016. № 2 (41). С. 32–47.
  4. Хільчевський В. К. Сучасна характеристика поверхневих водних об’єктів України: водотоки та водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2021. № 1(59). С. 17–27.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Гідрографічна мережа // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Гідрографічна мережа (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
17.05.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ