Версія від 20:25, 17 січня 2019, створена Daria (Обговорити цю сторінку | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Адміністративне законодавство

Адміністрати́вне законода́вство — галузь законодавства України, акти якого регулюють суспільні відносини, що виникають у сфері функціонування публічної адміністрації (виконавчої влади й місцевого самоврядування) та адміністративної юстиції.

Норми адміністративного законодавства встановлюють і закріплюють: правила формування (створення, реорганізації, ліквідації) органів публічної адміністрації, повноваження цих органів та їхніх посадових осіб; зміст виконавчої та розпорядчої діяльності таких органів; права та обов’язки підприємств, установ і організацій, а також громадян у сфері публічного (державного) управління; надання адміністративних послуг; адміністративно-правові санкції до порушників відповідних правил; порядок адміністративного судочинства тощо. Адміністративне законодавство ґрунтується на таких принципах, як верховенство права, демократизм, гласність, людиноцентризм, науковість моделювання суспільних відносин, перевага міжнародного права над національним, прогнозування і планування тощо.

Основу системи адміністративного законодавства становлять: Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП); Кодекс адміністративного судочинства (КАС) України; закони України «Про звернення громадян» (1996), «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), «Про місцеві державні адміністрації» (1999), «Про доступ до публічної інформації» (2011), «Про центральні органи виконавчої влади» (2011), «Про адміністративні послуги» (2012), «Про Кабінет Міністрів України» (2014), «Про Національну поліцію» (2015), «Про державну службу» (2015) та ін.; підзаконні акти (укази Президента України, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади тощо).

Література

  1. Адміністративне право України. Академічний курс : у 2 т. Київ : Юридична думка, 2007–2009.
  2. Панченко О. та ін. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / За. заг. ред. О. Пасенюка. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 704 с.
  3. Пєтков С. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. Київ : ЦУЛ, 2012. 1246 с.
  4. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. та ін. Адміністративне право України. Повний курс. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Нагребельний В. П., Дерець В. А. Адміністративне законодавство // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративне законодавство (дата звернення: 16.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ