Фізика


природнича наука, що вивчає будову, загальні властивості та закони руху матерії.