Технічні науки

Технiка.jpg

Технічні науки - сукупність наук, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.