Етнос

історично утворена, надтериторіальна спільнота індивідів, об’єднаних спільним походженням, культурою, мовою, самосвідомістю та етнонімом (назвою), що в комплексі формує особливу історико-еволюційну ідентичність

Стаття потребує автора

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності