Велика Українська Енциклопедія

Про Україну та світ — достовірно і мультимедійно

Персоналії

 • Нова стаття

  Антимусон

  повітряна течія у верхній тропосфері, протилежна за напрямком мусону в нижчих шарах.

  Антимусон
 • Нова стаття

  Антимутагени

  речовини, що знижують частоту мутацій і перешкоджають мутагенній дії хімічних або фізичних агентів.

  Антимутагени
 • Нова стаття

  Антилопи

  назва позатаксономічної групи ссавців родини Бикових (Bovіnae) ряду парнокопитних, до якої входить щонайменше 91 вид, що належать до 30 родів, а роди своєю чергою класифікують на 5–10 підродин

  Вилоріг.jpg
 • Нова стаття

  Антильська течія

  тепла течія в західній частині Атлантичного океану в Північній півкулі

  Антильська течія
 • Нова стаття

  Кріокристали

  окреме і відносно невелике сімейство кристалів, утворених атомами або молекулами (зазвичай невеликими), які слабо взаємодіють між собою, що зумовлює низьку температуру їхньої кристалізації. Водночас переважно проста кристалічна будова робить ці тверді тіла зручними для дослідження загальних закономірностей кристалічного стану.

  Кріокристали.jpg
 • Нова стаття

  Рашби ефект

  явище значного підсилення поглинання світла на частоті домішкового центру в кристалах різної природи, коли відповідна цій частоті енергія одного з дискретних електронних станів домішки наближається до такої енергії електронної зони, яка в кристалі характеризується хвильовим.....

  Ефект_РашбиНов.jpg
 • Нова стаття

  Антинейтрино

  античастинка відносно нейтрино.

  Антинейтрино
 • Нова стаття

  Арабська культура

  духовні й матеріальні надбання (наукові, релігійні, філософські, освітні, літературно-мистецькі, архітектурні тощо) арабів та ін. народів великого географічного регіону, що утворився в 7‒10 ст. внаслідок поширення ісламу, арабської мови, влади та впливу арабського Халіфату на території Близького і Середнього Сходу, Північної Африки, Південно-Західної Європи.

  Арабська культура
 • Нова стаття

  Аретологія

  букв. учення про чесноти. Багатозначний термін.

  Аретологія
 • Нова стаття

  Арругії

  масштабні гірничі підприємства давніх римлян і комплексна гірнича технологія, що поєднувала риси гідравлічної, підземної та відкритої розробки поліметалічних родовищ на гірських схилах (т. з. «римський спосіб» розробки).

  Автор статті Г. І. Гайко

  Дата публікації03-06-2020
  Арругії,_схема.jpg
 • Нова стаття

  Громадянська релігія

  комплекс релігійно-політичних цінностей, переконань, уявлень, громадянських символів, обрядів і ритуалів, пов’язаних з історією і призначенням народу (нації, держави), які є джерелом національної чи політичної єдності. Громадянська релігія забезпечує зв’язок поколінь, тяглість соціально-історичних смислів, самоінтеграцію суспільства, відчуття соціальної солідарності.

  Громадянська релігія
 • Нова стаття

  Арабська філософія

  Арабська (арабо-мусульманська) філософія, сукупність філософських течій, шкіл, учень, сформованих переважно в Середні віки арабомовними мислителями Сходу

  Арабська філософія