Біпризма


Біпризма

Біпри́зма (від бі… та призма) — подвійна призма; багатогранник, утворений із двох призм, що мають спільну грань.

Кожна з них є дзеркальним відображенням іншої. Якщо спільною гранню біпризми є [math]n[/math]-кутник, то вона має [math]5n[/math] ребер, [math]3n[/math] вершини і [math]2n + 2[/math] граней.

Чотирикутну біпризму застосовують у приладах для дослідження інтерференції світла та в медицині, зокрема офтальмології.

Література

  1. Адамар Ж. Елементарна геометрія : в 2 ч. Київ : Радянська школа, 1955. Ч. 2: Стереометрія. 736 с.
  2. Сивухин Д. В. Общий курс физики : в 5 т. 3-е изд, стер. Москва : Физматлит ; Московский физико-технический институт, 2005. Т. 4: Оптика. 792 с.

Автор ВУЕ

Д. В. Польовий


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Польовий Д. В. Біпризма // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Біпризма (дата звернення: 29.11.2021).Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.07.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ