Берма (гірництво)

Бе́рма — технологічна або запобіжна смуга, майданчик; багатозначний термін.

1) У підземному розробленні родовищ — смуга, що прилягає до контуру об’єкта, який охороняють від впливу гірничих робіт. Зовнішній контур смуги є початковою межею для побудови запобіжного цілика. Ширина берми — 2–20 м (залежно від типу родовища і категорії охорони).

2) У відкритому розробленні родовищ — горизонтальний або похилий майданчик на неробочому борті або неробочій ділянці борту кар’єра, який розділяє суміжні за висотою уступи.

Розрізняють берму запобіжну, транспортну і берму безпеки.

Запобіжна берма призначена для підвищення стійкості і зменшення генерального кута укосу борту кар’єра та для запобігання випадковому випадінню шматків породи на розташовані нижче уступи.

Транспортна берма призначена для розміщення транспортних шляхів, які з’єднують робочі майданчики уступів з капітальними траншеями. Транспортну берму, яка поєднує декілька уступів, називають з’єднувальною.

Берма безпеки — частина верхнього майданчика уступу. Її ширина зумовлена мінімальною відстанню від брівки укосу, необхідною для проходження транспортних засобів, землерийних та інших машин.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Донбас, 2004. Т. 1. 640 с.
  2. Бондаренко В. І., Кузьменко О. М., Грядущий Ю. Б. та ін. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2005. 708 с.
  3. Дриженко А. Ю. Відкриті гірничі роботи. 2-ге вид. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2014. 590 с.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Берма (гірництво) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Берма (гірництво) (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.01.2022

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ