Версія від 16:05, 19 червня 2020, створена Максим Єнін (Обговорити цю сторінку | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Аутгрупа

Аутгру́па (від англ. out-group — поза групою) —

1) соціальна група, яка є об’єктом суперництва чи опозиції;

2) соціальна група (категорія), щодо якої індивід не має почуття приналежності, оскільки членів цієї групи сприймає як «чужих» — «не ми».

Альтернативою аутгрупи є інгрупа — «ми», «свої» (моя родина, моя професійна група, мій народ). Кожний член інгрупи має власну шкалу оцінювання аутгрупи (від індиферентності до агресивної ворожості). Для вимірювання сприйняття чи несприйняття інших груп у соціології часто послуговуються т. зв. шкалою соціальної дистанції Богардуса.

Першим розпочав вивчати соціальні утворення з позицій приналежності до них індивідів соціолог У. Самнер (1840–1910). У роботі «Народні звичаї» (1906) запропонував дихотомічний поділ соціальних груп на «ми-група» (we-group) та «вони-група» (they-group). Засвідчив наявність різних уявлень у членів групи про «своє» оточення та представників інших соціальних об’єднань: у «ми-групі» взаємини засновані на згуртованості та солідарності, натомість члени «вони-групі» сприймаються із ворожістю та відчуженням. Групові уявлення, цінності та оцінки, на думку У. Самнера, є визначальними: на цій підставі формується ставлення людей до інакших соціальних груп.

Література

  1. Добреньков В. И. Фундаментальная социология: в 15 т. Т. 5: Социальная структура. Москва : ИНФРА-М, 2004. 1096 с.
  2. Ткалич М. Г., Пятник О. Ю. Дослідження феноменів міжгрупової диференціації гендерних груп // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2015. Т. 20. Вип. 2 (36). Ч. 2. С. 194–200.
  3. Социология. Основы общей теории / Отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Норма ; ИНФРА-М, 2015. 912 с.
  4. Напсо М. Д. «Маргинальный человек» Р. Парка и современность // Социодиагностика. 2016. № 5. С. 58–63.
  5. Инглхарт Р. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир / Пер. с англ. Москва : Мысль, 2018. 347 с.

Автор ВУЕ

М. В. Туленков

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туленков М. В. Аутгрупа // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аутгрупа (дата звернення: 2.03.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
06.09.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ