Апертура (маркетинг)

Апертура — оптимальний момент для доведення рекламного повідомлення щодо продукту чи послуги до потенційного споживача.

Це може бути сезон, місяць, час доби (наприклад, максимальне охоплення окресленої рекламодавцем цільової аудиторії серед телеглядачів у денні чи вечірні години).

Точність визначення апертури є одним із чинників успішності рекламно-інформаційної кампанії.

Література

  1. Краско Т. И. Психология реклами. Харьков : Студцентр, 2002. 216 с.
  2. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или Неписаные правила копирайтинга / Пер. с англ. Москва : Астрель, 2007. 186 с.

Редакція_ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Апертура (маркетинг) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апертура (маркетинг) (дата звернення: 6.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ