Антипатія

Антипа́тія (грец. ἀντιπάϑεια — огида) — негативне емоційне ставлення до когось чи чогось, відчуття неприязні, відрази, неприйняття. Протилежна симпатії, тобто приязні, прихильності, позитивному ставленню. Ці обидва почуття здебільшого не є результатом роздумів, а виникають мимовільно, часто без чіткого усвідомлення причин. У цьому разі антипатію спостерігають між людьми психологічно несумісними, тобто через відразу до зовнішності, голосу, манер, запаху тощо.

Антипатія може виникати як упередження до певних осіб чи груп, унаслідок виховання чи негативної моральної оцінки представників цих спільнот, оскільки їхня поведінка не відповідає прийнятим у даному суспільстві нормам.

Антипатія є мотиваційним регулятором міжособистісних і міжгрупових взаємин.

Одним із чинників міжнаціональної ворожнечі можна вважати міжетнічну антипатію.

Література

  1. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений. Москва : Издательство Московского университета, 1987. 176 с.
  2. Короткий психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. Київ : Вища школа, 1976. 192 с.
  3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : в 2 т. Чернівці : Книги ХХІ, 2010. Т. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. 464 с.
  4. Бубчикова Н. В., Чикова И. В. Социальная психология. 2-е изд., стер. Москва : Флинта, 2015. 214 с.

Автор ВУЕ

Н. Ю. Максимова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Максимова Н. Ю. Антипатія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антипатія (дата звернення: 16.07.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
10.06.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ