Відмінності між версіями «Антианемічні засоби»

м (Імпортовано 1 версія)
(Немає відмінностей)

Версія за 19:53, 16 грудня 2018

Антианемі́чні за́соби (від анти… і анемія) — лікарські засоби, які застосовують у лікуванні анемій різного ґенезу (група АТХ В03).

Класифікація

Антианемічні засоби представлені: • препаратами дво- (ферумфумарат, ферумглюконат, ферумаспартат та ін.) та тривалетного (ферум гідроксид, ферумпротеїнсукцинілат та ін.) заліза, а також їх комбінаціями з фолієвою кислотою, ціанокобаламіном (вітаміном В12) та ін.; • ціанокобаламіном та аналогами (гідроксикобаламін, кобамамід та ін.) як у вигляді монопрепаратів, так і комбінацій; • фолієвою кислотою (та її похідними) та її комбінаціями з іншими вітамінами і мінералами; • іншими антианемічними засобами (еритропоетин, дарбепоетин альфа, метоксиполіетиленгліколь-епоетин бета, пегінесатід).

Характеристика

Ферум — незамінний хімічний елемент, що входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, різних ферментів; зворотно зв’язує кисень і бере участь в окисно-відновних реакціях; відіграє важливу роль у процесах кровотворення. Препарати Феруму застосовують внутрішньо та внутрішньовенно для профілактики та лікування залізодефіцитних (гіпохромних) анемій. Ціанокобаламін є фактором росту, потрібним для нормального кровотворення та дозрівання еритроцитів, бере участь у синтезі холіну, метіоніну, креатину, нуклеїнових кислот; сприяє накопиченню в еритроцитах сполук, що містять сульфгідрильні групи; позитивно впливає на функцію печінки та нервової системи. Як протианемічний засіб ціанокобаламін та його аналоги (як самостійно, так і в складі комплексів вітамінів із мінералами) застосовують за агастричних анемій (після резекції шлунка), післягеморагічних і залізодефіцитних анемій, а також в разі анемій аліментарного походження та ін. Фолієва кислота (вітамін Вс) потрібна для нормального утворення клітин крові, включно з процесами дозрівання мегалобластів і нормобластів. Разом із вітаміном В12 стимулює еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів, піримідинів, обміні холіну.

Використання

Застосовують самостійно або в складі полівітамінних комплексів із метою стимуляції еритропоезу при макроцитарних анеміях, при анеміях і лейкопеніях, спричинених хімічними сполуками (серед яких і лікарські препарати) та радіацією, аліментарних макроцитарних анеміях у новонароджених, для нормалізації кровотворення при спру (хронічна хвороба неясної етиології), для профілактики фолієвої недостатності (наприклад, під час вагітності та годування груддю). Рекомбінантні еритропоетини людини та їхні аналоги є стимуляторами еритропоезу. Їх застосовують за анемій різного ґенезу, зокрема в разі симптоматичної анемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю; як симптоматичну терапію у дорослих онкологічних хворих з немієлоїдними новоутвореннями, які отримують хіміотерапію (наприклад, дарбепоетин альфа), при недоношеності новонароджених (наприклад еритропоетин бета).

Література

Машковский М. Д. Лекарственные средства. 16-е изд., перераб., испр. и доп. Москва : Новая волна, 2012. 1216 с. Чекман І. С., Горчакова Н. О., Казак Л. І. та ін. Фармакологія. / Ред. І. С. Чекман. 3-тє вид., випр. та доопрац. Вінниця : Нова книга, 2016. 784 с. Довідник лікарських засобів, зареєстрованих в Україні станом на 18.12.2017. URL: https://medhub.info Харкевич Д. А. Фармакология. 12-е изд., испр., перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 760 с. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск десятий. Київ, 2018. 1222 с. URL: http://moz.gov.ua/uploads/1/5052-dn_20180510_868_dod_2.pdf ATC / DDD Index 2018 // WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ Энциклопедия лекарств РЛС®. URL: https://www.rlsnet.ru/

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Лук’янчук В. Д., Бухтіарова Т. А. Антианемічні засоби // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антианемічні засоби (дата звернення: 15.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ