Версія від 19:53, 16 грудня 2018, створена VUEBot (Обговорити цю сторінку | внесок) (Імпортовано 1 версія)

Анестетики місцеві

Анесте́тики місце́ві (від грец. ἀνισϑησία — нечутливість), місцевоанестезуючі засоби — група лікарських засобів, які пригнічують збудливість кінцевих апаратів чутливих нервів та/або зворотно блокують проведення імпульсів по нервових волокнах. Знижуючи або повністю перериваючи потік імпульсів до центральної нервової системи, анестетики місцеві знімають біль без виключення свідомості. В Анатомо-терапевтично-хімічній класифікаційній системі (АТХ) представлені в групі N01B (окремі з них залежно від властивостей і сфери застосування згадують і в інших групах АТХ).

Класифікація

Анестетики місцеві представлені препаратами різної хімічної будови: • ефірамиамінобензойної (прокаїн, бензокаїн, тетракаїн та ін.) та бензойної кислот (кокаїн); • амідами (бупівакаїн, лідокаїн, артикаїн, ропівакаїн та ін.); • препаратами різних груп (етилхлорид, диклонін, капсаїцин та ін.).

Механізм дії

Оборотно пригнічуючи немієлінізовані нервові волокна типу С, анестетики місцеві блокують насамперед больову чутливість, потім нюхову, смакову, температурну і тактильну. Через відносно високу стійкість рухових волокон великого діаметра, зняття чутливості не супроводжується паралічем м’язів.

Механізм дії анестетиків місцевих остаточно не вивчено. Відомо, що вони знижують проникність мембран нервових волокон для йонів натрію в результаті конкуренції з йонами кальцію та підвищення поверхневого натягу фосфоліпідів мембран; знижують енергозабезпечення транспортних систем йонів через мембрани нервових волокон, що призводить до пригнічення утворення потенціалів дії та запобігає генерації та проведенню нервового збудження. Активність препаратів залежить від розчинності їх у воді та жирах, а також здатності зв’язуватися з білками нервових волокон.

Основні вимоги до анестетиків місцевих: • висока вибірковість і значна широта терапевтичної дії; • низька токсичність; • відсутність подразнювальної дії на тканини; • забезпечення достатнього знеболення під час оперативних втручань.

Використання

Анестетики місцеві використовують у адекватних лікарських формах для отримання різних видів анестезії: поверхневої (мазі, присипки, аерозолі тощо), інфільтраційної та провідникової (розчини для ін’єкцій різної концентрації). Запобіганню та зменшенню небажаних реакцій (запаморочення, зниження артеріального тиску, слабкості та ін.), пов’язаних з усмоктуванням у кров, сприяє використання анестетиківмісцевих у комбінаціях із судинозвужувальними засобами або засобів з пролонгованою дією.

Література

Компендиум 2016 – лекарственные препараты / Под ред. В. Н. Коваленко. Киев : МОРИОН, 2016. 2240 с. Чекман І. С., Горчакова Н. О., Казак Л. І. та ін. Фармакологія / Ред. І. С. Чекман. 3-тє вид., випр. та доопрац. Вінниця : Нова книга, 2016. 784 с. Довідник лікарських засобів, зареєстрованих в Україні станом на 18.12.2017. URL: https://medhub.info Харкевич Д. А. Фармакология. 12-е изд., испр., перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 760 с. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск десятий. Київ, 2018. 1222 с. URL: http://moz.gov.ua/uploads/1/5052-dn_20180510_868_dod_2.pdf ATC / DDD Index 2018 // WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ Энциклопедия лекарств РЛС®. URL: https://www.rlsnet.ru/ Drugs.com. URL: https://www.drugs.com/

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Опришко В. І., Мамчур В. Й., Камінська Т. А. Анестетики місцеві // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анестетики місцеві (дата звернення: 15.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ