Fvajhf.jpg

А́мфора (грец. ἀμφορεύς — «той, що носять з двох боків», «з двома ручками») — різновид посудин, поширених в античних і середньовічних культурах Середземномор’я (еллінській, римській, фінікійській, а також похідній — візантійській).

Характеристика

Амфори мають овоїдний, веретено- або мішкоподібний тулуб, вузьке (найчастіше високе) горло та симетрично розташовані вертикальні ручки. Оформлення нижньої частини амфори залежало від функціонального призначення. Тарним амфорам притаманне загострене (часто з виділеною ніжкою) або округлене дно; плоскодонні тарні амфори характерні для середньовіччя (еволюція форми дна визначалася змінами типів кораблів та відповідними змінами способів їх розташування у трюмі). Так звані столові амфори — плоскодонні, часто з оформленням дна у вигляді плитчастої підставки або кільцевого піддону. Тарні амфори є винятково керамічними; столові також виготовляли з металу, скла або каменю.

Тарні амфори є наймасовішим різновидом античних керамічних виробів. Призначені для транспортування рідин (вино, олія) або сипучих товарів (зерно, борошно); однак в них могли розфасовувати й будь-які інші предмети, які проходили у вузьке горлечко посудини (сувої тканини тощо). Амфори щільно закорковували, корок просмолювали. Це дозволяло уникнути контакту вмісту з морською водою та псування товару. Поряд із основним призначенням амфори часто використовували вторинно як тару для стаціонарного зберігання.

Виготовлені в різних регіонах і в різний час амфори суттєво відрізняються за формою. Аналіз знахідок дозволяє досліджувати напрямки та інтенсивність торговельних контактів. Основне призначення столових амфор — подача до столу рідини (передусім вина), пишно декоровані посудини також виконували функцію прикрас інтер’єру. Крім того, їх використовували як поховальні урни або оссуарії.

Термін «амфора» в античні часи також вживався для позначення міри об’єму, однак сталого значення набув лише в римській системі мір. У ній 1 амфора дорівнювала 1 кубічному педу (кубічному римському футу), що відповідає 26,03 л. за метричною системою.

Література

  1. Лейпунская Н. Керамическая тара из Ольвии: из опыта изучения амфор VI–IV вв. до н.э. Київ : Наукова думка, 1981. 119 с.
  2. Peacock D. P., Williams D. F. Amphorae and the Roman Еconomy: an Introductory Guide. London; New York : Longman, 1986. 239 p.
  3. Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean: Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens, September 26–29, 2002 / Ed. by J. Eiring, J. Lund. Aarhus : Aarhus University Press, 2004. 539 p.
  4. The Transport Amphorae and Trade of Cyprus / Ed. by M. Lawall, J. Lund. Aarhus: Aarhus University Press, 2013. 246 p.

Автор ВУЕ

Є. В. Синиця


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Синиця Є. В. Амфора // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Амфора (дата звернення: 4.06.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
13.12.2019

Покликання на статтю