Версія від 18:14, 27 жовтня 2020, створена Volodymyr (Обговорити цю сторінку | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Американізм

Американі́зм — орієнтація на цінності соціально-економічного і громадянського життя американської нації. Об’єднує низку характеристик способу буття, світогляду, менталітету, сфери свідомого й підсвідомого, матеріальних і духовних пріоритетів американців.

Історична довідка

Термін «американізм» запропонував у кін. 18 ст. Т. Джефферсон. Наприкінці 19 ст. рух американізму поширився серед католиків США.

В основу доктрини покладено вчення католицького священика й богослова А. Гекера (1819–1888, США), модерністські й ліберальні ідеї, сформульовані американськими церковними ієрархами. Важливими складниками американізму були вимога відокремлення церкви від держави, широка підтримка соціальних перетворень. Провідником ідей був кардинал Дж. Гіббонс (1834–1921), архієпископ м. Балтімора; існувала програма «американізації» іммігрантів, розгорнута архієпископом м. Сент-Пола Дж. Айрлендом (1838–1918), яка передбачала адаптацію програм парафіяльних шкіл до програм державних світських закладів освіти.

На думку дослідників, у момент зародження американізм був антиєвропеїзмом. Ректор Північно-Американського коледжу кардинал Д. О’Коннел (1849–1927) намагався популяризувати ідеї американізму в Європі. Він уперше чітко сформулював основні тези американізму на 4-му Міжнародному католицькому конгресі у м. Фрайбурзі-ім-Брайсгау (Німеччина) 1897 в доповіді «Американізм у житті А. Гекера».

Американський філософ Р. Б. Перрі в 1949 опублікував лекційний курс під назвою «Типово американське» («Characteristically American»), де перерахував характерні риси американізму. Усі вони об’єднані спільною ідеєю: щоб відповідати образу типового американця, треба бути заповзятливим, спрямованим на успіх, упевненим у собі, винахідливим, політично грамотним, захоплюватися спортом, вести здоровий спосіб життя, турбуватися про дотримання прав і свобод, які суспільство надає чоловікам і жінкам рівною мірою. Саме прихильність до демократичних ідей, практицизм, завзятість і діловитість, консюмеризм, популізм, фемінізм, іноді фанатична впевненість у власній винятковості асоціюються у свідомості представників ін. етнічних груп з американською нацією, американським способом життя.

Професор Єльського університету Д. Гелентер вважав американізм формою релігії, створеною пуританами, які впродовж 17–18 ст. були рушійною силою духовного розвитку американського суспільства. С. Гантінгтон назвав американізм (американську громадянську релігію) «християнством без Христа». Поняття «американізм» широко використовували президенти США Т. Рузвельт і Т. В. Вільсон.

Сучасне розуміння

Сучасне розуміння терміну визначено тріадою: Біблія є фундаментальним фактом і вищим моральним авторитетом; усі члени американського суспільства рівні в правах і мають індивідуальну гідність, право на свободу, демократію; американське суспільство виконує Божу місію щодо всього людства.

Американізм утворений складним синтезом соціальних і правових буржуазних ідей, політичних міфів, концепцій, серед яких домінують індивідуалізм, свобода конкуренції й вільного ринку, апологія успіху, матеріальний добробут, права людини, політична свобода, релігійна терпимість, ідеї «рівних можливостей», «американської винятковості» та «особливої місії» США в історії загалом.

Часто цю доктрину вважають американським націоналізмом. У Європі ідеї американізму не знайшли широкої підтримки.

Література

  1. Розанов В. В. Американизм и американцы // Новый путь (Вопросы жизни). 1904. № 2. С. 265–269.
  2. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами / Пер. с англ.; под ред. В. Л. Иноземцева. Москва : Ладомир, 2004. 383 с.
  3. Bender T. A Nation Among Nations: America’s Place in World History. New York : Hill & Wang, 2006. 368 p.
  4. Закария Ф. Постамериканский мир будущего / Пер. с англ. Н. Рудницкой. Москва : Европа, 2009. 280 с.
  5. Мировой кризис и отношения «Центр — Периферия» на современном этапе / Отв. ред.: В. В. Сумский, В. Г. Хорос. Москва : ИМЭМО РАН,
    2009. 166 с.
  6. Brooks S., Koopman D. L., Wilson J. M. Understanding American Politics. 2nd Rev. ed. Toronto : University of Toronto Press, 2013. 448 p.
  7. Лавкрафт Г. Ф. Американізм // Вісник Львів. ун-ту. Сер.: Філос.-політол. студії. 2015. Вип. 7. С. 391–392.

Автор ВУЕ

Б. Л. Дем’яненко

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Дем’яненко Б. Л. Американізм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Американізм (дата звернення: 5.12.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.10.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ