Акція (дія)

А́кція — дія, вчинена всередині країни або на міжнародній арені для досягнення і вирішення конкретної політичної, економічної, дипломатичної та іншої мети.

Див. також

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акція (дія) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акція (дія) (дата звернення: 5.12.2020).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ