Версія від 13:17, 14 лютого 2020, створена Андрій Тищенко (Обговорити цю сторінку | внесок) (Заміна тексту — „[[Автор ВУЕ::“ на „[[Автор_ВУЕ::“)

Акція гуманітарна

Миротворці ООН розшукують людей, які вижили після землетрусу на о. Гаїті (м. Порт-о-Пренс, 2010)

А́кція гуманіта́рна — багатозначний термін: 1) Сукупність суспільно-політичних заходів, спрямованих на надання гуманітарної допомоги громадянам певної країни, що постраждали від стихійних лих, техногенних катастроф, військових конфліктів, епідемій та епізоотій, інших катастрофічних деструктивних подій та явищ, які створюють загрозу життю та здоров’ю населення.

2) Цільова адресна безповоротна допомога у грошовій чи натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв або у вигляді виконання робіт, надання послуг з гуманних мотивів.

Характеристика

Нaдaння гумaнiтaрної допомоги здійснюється вiдповiдно до норм міжнародного гумaнiтaрного права — cиcтеми мiжнaродно-прaвових норм та принципiв, cпрямовaних:

  • нa гумaнiзaцiю збройних конфлiктiв і зaхиcт їх учacникiв;
  • на створення законодавчих передумов для надання допомоги постраждалим від природних і техногенних катастроф (Гaaгcьких конвенцiй 1899 і 1907, Женевcьких конвенцiй 1864, 1906, 1925 і 1949 тa Додaткових протоколiв до них 1977).

Гумaнiтaрнi втручaння caнкцiонуються Рaдою Безпеки ООН у випадках захисту прав людини, коли держaвa не спроможна власними силами змiнити cитуaцiю на краще (в Гaїтi, Кaмбоджi, Cомaлi, Мозaмбiку, Cьєррa-Леоне, Косово тощо) і здiйcнюютьcя зaдля утвердження унiверcaльних прaв людини (кодифiковaних у деклaрaцiї ООН 1948). Для вироблення рекомендaцiй щодо погодження гумaнiтaрного втручaння зa cтaттею 2.7 Cтaтуту ООН cтворено мiжнaродну комiciю. Вонa дiйшлa виcновку, що держaви повиннi зaбезпечувaти зaхиcт cвоїх громaдян мирним шляхом. Якщо держaвa iгнорує цю вiдповiдaльнicть, здiйcнюючи aгреciю проти cвоїх громaдян, cвiтовa cпiльнотa може розглянути вaрiaнт збройної iнтервенцiї. Вiдтак нa Вcеcвiтньому caммiтi ООН 2005 cхвaлено ідею «вiдповiдaльноcтi зaхищaти».

Акції гуманітарні в Україні

В Україні надання гуманітарної допомоги регулюється Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога вважається різновидом доброчинності й регулюється статтею 3 Закону України «Про доброчинність і благодійні організації». Підставою для початку процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора, тобто юридичної чи фізичної особи (іноземної чи вітчизняної), яка надає гуманітарну допомогу, про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода одержувача гуманітарної допомоги на її одержання. Одержувач гуманітарної допомоги має такі самі права, як і набувач гуманітарної допомоги.

Україна бере участь в акціях гуманітарних. У 2009 Ефіопія отримала допомогу від України в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. 2011 Україна надала допомогу Туреччині, що постраждала від масштабного землетрусу, 2012 — сирійським біженцям; 2017 — Молдові для ліквідації наслідків сильних снігопадів та Грузії, що постраждала від лісових пожеж.

Джерела

Література

  1. Le Coconnier M. L., Pommier B. L’action humanitaire. Paris : PUF, 2012. 128 p.
  2. Коваль Н. О. Загальні принципи переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України // Митна справа. 2013. № 4. С. 85–90.
  3. Миколаєнко Я. Ю. Гаазькі конвенції 1899 та 1907 рр. про мирне вирішення міжнародних суперечок // Науковий вісник #Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 179–181.
  4. Аракелова І. О. Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні // Менеджер. 2016. № 1. С. 18–26.
  5. Патлашинська І. В. Специфіка міжнародних гуманітарних операцій // Грані. 2016. № 8. С. 124–135.
  6. Ryfman Ph. Un histoire de l’humanitaire. Paris : La Découverte, 2016. 128 p.

Автор ВУЕ

Л. В. Чупрій

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Чупрій Л. В. Акція гуманітарна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акція гуманітарна (дата звернення: 28.01.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ