Акумуляція

Акумуляція.jpg

Акумуля́ція (лат. accumulatio — нагромадження) — багатозначний термін:

1) У біології — процес накопичення речовин різноманітними біологічними (клітиною, організмом, популяцією, екосистемою) об’єктами або біогенними субстанціями (ґрунтом). На практиці біологічна акумуляція — це значне перевищення концентрації речовин в організмі відносно навколишнього середовища. Для оцінки ступеню акумуляції використовують коефіцієнт біологічного накопичення, який відображає співвідношення між певною речовиною в навколишньому середовищі й організмі. Першочергову цінність мають спостереження за акумуляціями отруйних речовин, пестицидів, йонів важких металів, радіонуклідів. Акумуляцію слід відрізняти від поняття біомагніфікація — підвищення концентрації хімічних речовин на кожному щаблі екологічної піраміди. Інколи акумуляцію розширюють і на процес накопичення енергії клітиною у вигляді синтезованих органічних сполук.

2) У геології — процеси нагромадження на поверхні Землі і на дні водних басейнів мінеральних частинок чи органічних решток у результаті діяльності вітру, текучих вод, льодовиків, вулканів, моря та інших геологічних факторів. Внаслідок акумуляції на земній поверхні утворюються такі форми рельєфу, як акумулятивні рівнини й тераси, дельти, дюни, бархани, моренні пасма тощо.

3) В економіці — процес поступового накопичення економічним суб'єктом матеріальних ресурсів і грошових засобів; спрямування частки національного доходу на інвестиції та збільшення обсягу оборотних коштів і резервів.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. Т. 1. 640 с.
  2. Рудько Г. І. та ін. Геологія з основами геоморфології. Чернівці : Букрек, 2010. 398 с.
  3. Геологический словарь : в 3 т. 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : ВСЕГЕИ, 2017. Т. 1. 430 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акумуляція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акумуляція (дата звернення: 25.06.2021).

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності