Версія від 15:08, 12 грудня 2018, створена Volodymyr (Обговорити цю сторінку | внесок) (Захистив «Акт юридичний» ([Редагування=Дозволено тільки адміністраторам] (безстроково) [Перейменування=Дозволено тільки адміністрато...)

Акт юридичний

Акт юриди́чний — волевиявлення держави (її органів, посадових осіб), формально обов’язкове для виконання. Соціальна роль державного юридичного акта полягає у тому, що через нього держава об’єктивує, виражає свою волю, доводить її до відповідних суб’єктів, створює формально обов’язкові передумови для узгодження з цією волею поведінки учасників суспільного життя. Цим держава впливає на поведінку громадян, діяльність різноманітних об’єднань та угруповань, реалізує у правовій формі свої функції. Існують інші форми волевиявлення держави (заяви, звернення, ноти тощо), однак вони, як правило, не містять обов’язкових приписів.

Юридичні акти поділяються:

а) за сферою обов’язковості — на акти нормативно-правові (загальні) та індивідуальні (зокрема, правозастосувальні);

б) за характером регульованої діяльності — на поведінкові (регламентують фізичну поведінку) та роз’яснювальні (регламентують інтелектуальну діяльність);

в) за суб’єктами видання — на законодавчі, президентські, виконавчі, судові та ін.;

г) за способом зовнішнього вираження — на усні (вербальні), письмові (документальні), діяльнісні (конклюдентні);

д) за юридичною формою — на закони, укази, постанови, вироки, рішення, ухвали, накази, інструкції тощо.

Література

  1. Алексеев С. С. Общая теория права. Москва, 1982. Т. 2.
  2. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. Київ, 1995.
  3. Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ковальський В. С. Теорія держави і права. Київ, 2005.
  4. Зайчук О. В. та ін. Теорія держави і права: Академічний курс. Київ, 2006.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ