Аеро́би (від аеро… і грец. βίος — життя), аеробні організми — істоти, що здатні жити і розвиватися лише за наявності вільного кисню в повітрі чи воді. Це переважна більшість тварин (виняток — деякі найпростіші та гельмінти, що живуть у кишкову тракті), рослин і грибів, а також різні групи прокаріотів. Серед прокаріотів розрізняють облігатних аеробів, що живуть лише за наявності нормальної кількості вільного кисню і здійснюють окисне фосфорилювання, й факультативнтих аеробів, які також можуть жити в умовах безкисневого середовища. Аероби прокаріоти, які здатні жити лише за наявності дуже малої кількості вільного кисню, отримали назву мікроаерофіли (оскільки вони нездатні існувати за його нормальної концентрації).

Література

  1. Одум Ю. Экология: В 2 т. Москва : Мир, 1986.
  2. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Москва : ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. 736 с.

Автор ВУЕ

Посилання на статтю