Аді-будда

Аді-будда

Адí-бу́дда (санскрит आद्ये बुद्ध) — первинний будда у буддизмі Ваджраяни, безособова верховна істота без початку і завершення, персоніфікація сутності усіх будд і бодгісаттв, вихідна непроявлена сутність всесвіту.

У термінах доктрини «трікая» (трьох тіл) будди Аді-будда трактується як «Дгарма-кая» (Тіло Закону), звідки витікають у певній послідовності усі будди споглядання, земні будди та форми світоустрою. Проблематичними є спроби дослідників вбачати в Аді-будді аналогію з Богом-Творцем монотеїстичних релігій. У Ваджраяні Аді-будда визнається не творцем всесвіту, а радше уособленням духовної єдності буття речей. Це — витокова чистота, властива кожній живій істоті. Аді-будда постає символом універсальності, позачасовості та повноти просвітленого розуму.

Досі нез’ясованими є умови та час виникнення вчення про Аді-будду. Вперше термін з’яввився у тексті «Манджушрі-нама-сангіті» (7 ст.), але набув особливої значущості упродовж 11–12 ст. в межах тодішньої Індії мірою поширення концепції «калачакри» (колеса часу). Надалі вчення про Аді-будду поширилося й розвинулося у Непалі, Тибеті, Монголії та Росії. У деяких тибетських школах (гелуг, сакʼя, кагʼю, кадам) Аді-будда став відомим під йменнями Ваджрадгари і Ваджрасаттви, а у школі ньїнгма — під йменням Самантабгадра. У китайських та японських школах ототожнюється з буддою Вайрочаною (Махавайрочаною). Культ Аді-будди поширений у Непалі, країнах Центральної та Східної Азії.

Література

  1. Андросов В. П. Учение Нагарджуны о срединности. Москва: Восточная литература, 2006. С. 577, 625.
  2. Мялль Л. Э. Ади-будда // Философия буддизма. Энциклопедия. Москва: Восточная литература, 2011. С. 84.
  3. Hazra K. L. The Adi Buddha. New Delhi : Buddhist World Press, 2018. 227 p.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Сарапін О. В. Аді-будда // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аді-будда (дата звернення: 17.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ