Автомобільний транспорт

Автомобільна дорога

Автомобі́льний тра́нспорт — вид транспорту для перевезення вантажів та пасажирів автомобільними дорогами.

Характеристика

Автомобільний транспорт — одна з важливих галузей господарства, невід’ємна частина транспортної системи України.

Велике значення автомобільного транспорту на транспортному ринку країни зумовлене його перевагами перед іншими видами транспорту:

 • маневреністю;
 • здатністю забезпечити доправлення без додаткових перевантажень і пересадок;
 • високою швидкістю доправлення й забезпеченням збереженості вантажу;
 • широкою сферою застосування за видами вантажів;
 • системами сполучення й відстанями перевезень.

Автомобільний транспорт використовують у всіх галузях господарства: за його допомогою здійснюють місцеві, міжміські та міжнародні перевезення промислових і сільськогосподарських вантажів, а також вантажів для торгівлі й будівництва. Автомобільний транспорт тісно пов’язаний з роботою залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту, він є одним із найбільш поширених засобів сполучення на малу віддаль. Широко застосовують і для транспортування вантажів на далеку віддаль, оперативного їх доправлення, зокрема продуктів, що швидко псуються, вантажів, незручних для перевезення іншими видами транспорту.

Технічна база

Будівництво дороги

Технічну базу автомобільного транспорту складають рухомий склад, дороги та автотранспортні підприємства. До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні та шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали й автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи й організації (незалежно від форм власності), що забезпечують роботу автомобільного транспорту.

Класифікація

Спеціальний автомобіль КрАЗ-5233 «Сапер»

За призначенням рухомий склад автомобільного транспорту ділиться на вантажні, пасажирські та спеціальні автомобілі. Вантажні автомобілі призначені для перевезення різних видів вантажів; пасажирські — для перевезення людей (автобуси й легкові автомобілі); до спеціальних належать автомобілі, обладнані відповідним устаткуванням і призначені для виконання певних операцій (автокрани, автогудронатори, автогрейдери, пожежні машини, автомобілі швидкої допомоги, пересувні ремонтні майстерні тощо).

Автомобільний траспорт в Україні

В Україні автомобільний транспорт обслуговує широко розгалужена й розвинута система автосервісу, що замінила комплексні автотранспортні підприємства.

Україна має необхідні умови для формування автомобільного транспорту, що відповідав би світовим стандартам:

 • достатню ресурсну базу і рівень розвитку техніки та технології;
 • кваліфікований трудовий потенціал і передові науково-технічні розробки;
 • вигідні природно-кліматичні й географічні характеристики території;
 • конкурентоздатні науково-технічні проекти, що пройшли відповідну експертизу й готові до реалізації;
 • затверджену концепцію створення й функціонування в Україні національної мережі міжнародних транспортних коридорів.
Перші автомобілі у Києві. Документальна телепередача "Прогулянки містом" (телеканал "Київ")

Джерела

 • Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 р. № 2344-III // Відомості Верховної ради України. 2001. № 22. Ст. 105

Література

 1. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Київ : Знання-Прес, 2003. 511 с.
 2. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. Загальний курс транспорту: у 2-х кн. Київ : Арістей, 2007.
 3. Кость І. П., Босняк М. Г. Пасажирські автомобільні перевезення. Київ : Слово, 2009. 272 с.
 4. Босняк М. Г. Вантажні автомобільні перевезення. Київ : Видавничий Дім Слово, 2010. 408 с.
 5. Кость І. П., Будник С. І., Нікіпчук С. В. Організація внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Львів : Сполом, 2012. 148 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ