Версія від 19:53, 16 грудня 2018, створена VUEBot (Обговорити цю сторінку | внесок) (Імпортовано 1 версія)

АВ0-несумісності реакція

АВ0-несумі́сності реакція — одна з клінічних форм імунопатології вагітності, що виникає за умови несумісності організмів матері й плода за різними антигенами та призводить до тяжких порушень стану плода і новонародженого — імунної несумісності (ізоімунізації). Rh-ізоімунізація — гуморальна відповідь на еритроцитарні антигені (Аr) плода Rh-групи. Найчастіше імунну несумісність виявляють за наявності у матері 0(І) групи крові, а у плода — А(II), рідше В(III) або АВ(IV). Групи крові 0(І) та А(II) у людській популяції трапляються з майже однаковою частотою — 45 % і 42 % відповідно. Однак груповий конфлікт спостерігається менше, ніж у 10% випадків від загального числа пологів. Це зумовлено тим, що з кількох відомих алотипів А-імуногенним є тільки алотипи А1. У разі імунного конфлікту по АВ0-системі у крові матері з’являються α- чи β-антитіла: аглютиніни та гемолізини. Ізоімунізація по системі АВ0 може бути причиною гемолітичної хвороби немовляти від субклінічної до легкої форми і розвивається лише в 1–2 % АВ0-несумісних вагітностей, що зумовлено особливостями імунобіологічних взаємин матері й плода в кожному конкретному випадку. За наявності у вагітної 0(I) групи крові визначають групу крові чоловіка для виявлення групи ризику немовляти по АВ0-конфлікту. Обстеження вагітних на групові імунні антитіла доцільне у жінок із звичним невиношуванням, мертвонародженням та смертю немовлят від гемолітичної хвороби. Профілактику гемолітичної хвороби по системі АВ0 під час вагітності не проводять.

Література

Запорожан В. М. Акушерство та гінекологія. Київ : Здоров’я, 2000. Книга І: Акушерство. 432 с. Сидельникова В. М. и др. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Москва : Триада Х, 2004. 192 с. Basu S. et al. Hemolytic disease of the fetus and newborn: Currentt rends and perspectives // Asian J Transfus Sci. 2011. № 5 (1). Р. 3–7. Лоскутов О. А. та ін. Застосування імуносорбції при АВ0 —несумісній трансплантації органів від живого родинного донора // Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. № 1. С. 110–113. URL: http://www.jmbs.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/21.3.pdf

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Кравченко О. В. АВ0-несумісності реакція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/АВ0-несумісності реакція (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ