Церква Різдва Богородиці (Благовіщенська) у Седневі

Церква Різдва Богородиці (Благовіщенська) у Седневі з дзвіницею. Фото 1916 р. Джерело ілюстрації: Логвин Г. Н. По Україні. Київ : Мистецтво, 1968. С. 114
План церкви. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 186
Графічна робота
Вечерського В. В., 1984
Церква Різдва Богородиці (Благовіщенська) у Седневі.
Фото Вечерського В. В.
Фрагмент фасаду з декором, виконаним у техніці контррельєфу.
Фото Вечерського В. В.
Чавунна намогильна плита Євдокії Петрівни Лизогуб (1796–1872), що лежить біля церкви. Фото Вечерського В. В.

Це́рква Різдва́ Богоро́диці у Се́дневі, Благові́щенська, Воскресе́нська — пам’ятка архітектури національного значення, Чернігівський район, Чернігівська область, Україна. Мурована однобанева церква міститься на високому пагорбі правого берега р. Снову у центрі селища поруч із садибою Лизогубів і є архітектурною домінантою смт Седнева. Перед західним фасадом церкви стоїть мурована дзвіниця.

Історична довідка

Споруджена 1690 коштом чернігівського полковника Якова Кіндратовича Лизогуба (1620–1698) як родинна церква-усипальня. Для поховань під церквою є крипта, перекрита частково коробовим склепінням, частково — по дерев’яних балках.

1796–1814 зазнала ремонтів і перебудов, під час яких змінено форми дахів і бані: баня отримала сферичну форму, дахи були значно понижені.

Церква у 19 ст. була трьохпрестольною. Головний престол в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці, бічний вівтар в ім’я Благовіщення, тому церква відома в літературі ще й під назвою Благовіщенської.

1856 коштом Іллі Івановича Лизогуба (1787–1867) при церкві збудовано дзвіницю. 1880 рішенням Чернігівської консисторії храм перейменований на Воскресенський.

1924 поховання родини Лизогубів в церковній крипті спаплюжено; при цьому виявлено понад 40 муміфікованих тіл небіжчиків, деякі з них перевезли до м. Києва.

1935 церкву закрили і влаштували в ній комору.

1982 завершено реставрацію пам’ятки з відтворенням за аналогіями первісних форм дахів і бані (архітектори О. Граужис, Василь Миколайович Безякін, 1951 р. н.).

1990 храм повернуто православній громаді. Згодом з м. Києва перевезено та поховано в крипті муміфіковані останки одного з Лизогубів.

Характеристика

Споруда хрещата, дев’ятидільна, симетрична, суворо центричної пірамідальної композиції. Центральна дільниця — двоярусний восьмерик із високою бароковою банею, глухим ліхтарем і маківкою — різко виділяється своєю висотою. Бічні гранчасті рамена просторового хреста приземисті, увінчані циліндричними склепіннями з розпалубками й укриті високими наметовими дахами. Між раменами хреста розташовані низенькі гранчасті приміщення під спадистими дахами. Завдяки цьому створюється ступінчасте наростання архітектурних мас до центральної бані. Споруда не має головного і другорядних фасадів. Вона розрахована на круговий огляд, бо стояла посеред містечкового майдану і крім функції родової усипальні розглядалася ще як храм-пам’ятник. В інтер'єрі низьким затемненим бічним приміщенням протиставляється щедро освітлений центральний восьмерик, відкритий на всю висоту, до зеніту склепіння. Для пам'ятки характерними є стрілчасті форми арок, склепінь і віконних перемичок. Фасади декоровані нішами різного профілю та конфігурації (застосовано техніку контррельєфу), півколонками й пілястрами. Стіни муровані з цегли на вапняно-піщаному розчині, потиньковані й побілені.

Дзвіниця за типом надбрамна, двоярусна, «восьмерик на четверику», увінчана високим наметовим верхом з маківкою, вирішена у спрощених формах неоросійського стилю.

Значення

Церква Різдва Богородиці у Седневі — характерний зразок центричної дев'ятидільної однобаневої церкви перехідної стилістики від українського відродження до бароко.

Джерела

  1. Державний архів Чернігівської області. Ф. 679. Оп. 2. Спр. 2280; Спр. 2600.

Література

  1. Логвин Г. Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. Москва : Искусство, 1980. С. 149–150.
  2. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. Київ : УРЕ ім. М. Бажана, 1990. С. 146.
  3. Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / В. В. Вечерський, О. М. Годованюк, Є. В. Тиманович та ін.; За ред. А. П. Мардера та В. В. Вечерського. Київ : Техніка, 2000. С. 309.
  4. Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 186–187.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Церква Різдва Богородиці (Благовіщенська) у Седневі // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Церква Різдва Богородиці (Благовіщенська) у Седневі (дата звернення: 2.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ