Сяйво істини

«Ся́йво і́стини» (лат. «Veritatis splendor») — енцикліка Папи Римського Йоана Павла ІІ, присвячена моральному вченню Церкви. Оприлюднена 06.08.1993.

В енцикліці констатується, що моральне вчення Католицької церкви щодалі піддається ревізії, сумнівам і застереженням гуманітарного, психологічного, суспільного, культурного, теологічного характеру. Церква зіткнулася з цілою низкою етичних теорій, народжених у «власному лоні», сформульованих переважно у стінах духовних закладів освіти. Йдеться, зокрема, про концепцію «телеологізму» та похідні від неї теорії «пропорціоналізму», «консеквенціоналізму» та ін.

За висновком папи, відбувається загрозливе розходження між традиційною моральною доктриною Церкви і теологічними поглядами, які поширюються в католицьких університетах і духовних семінаріях. Низка фундаментальних положень морального вчення Церкви зазнали критики з боку теологів-моралістів як «застарілі» й «неактуальні» в сучасному світі, такі, що втратили інтелектуальний сенс і моральну цінність. Так, заперечується або й цілком відкидається традиційна католицька доктрина про універсальність і незмінність моральних імперативів. Дискутуються питання про те, чи можуть заповіді Декалогу і новозавітні «заповіді блаженства» бути орієнтиром для щоденних рішень, життєвого вибору; чи можна зберігати вірність Богові, не дотримуючись цих заповідей у кожній життєвій ситуації. Поширюються погляди, які піддають сумніву існування внутрішнього і нерозривного зв’язку між релігійною вірою і мораллю. На думку папи, такий моральний релятивізм, конфлікт між традиційним моральним вченням Церкви і сучасними течіями моральної теології й етико-антропологічними концепціями створює ситуацію справжньої кризи.

В енцикліці порушені такі проблеми, як свобода і правда, значення морального акту і морального вибору, моральні цінності в житті Церкви і світу. Папа наполягає на існуванні універсального морального закону, атрибутивного для людської природи, що складає найглибшу основу для діалогу між людьми різних культур. Енциклікою понтифік настановлює не лише проголошувати правди віри, але й переживати їх, свідчити про них власним життям; закликає до «нової євангелізації» світу.

Джерела

  • Англ. перекл. —

Veritatis splendor. URL: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html

  • Укр. перекл. —

Енцикліка Veritatis splendor верховного архієрея папи Йоана Павла ІІ до всіх єпископів Католицької церкви про деякі фундаментальні питання морального вчення церкви. Київ : Кайрос, 2013. 140 с.

Література

  1. Dinoia J. A., Dulles A, Veritatis splendor and the Renewal of Moral Theology. Princeton, NJ : Scepter Publishers ; Huntington, IN : Our Sunday Visitor ; Chicago, Ill. : Midwest Theological Forum, 1999. 290 р.
  2. Яроцький П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси в світі й Україні. Київ : Кондор – Видавництво, 2013. 439 с.
  3. Вайґель Дж. Кінець і початок. Папа Іван Павло ІІ: перемога свободи, останні роки, спадщина. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2013. 600 с.

Автор ВУЕ

П. Л. Яроцький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Яроцький П. Л. Сяйво істини // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Сяйво істини (дата звернення: 2.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
21.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ