Плем’я

1) історичний тип етнічної спільноти, ранній щабель еволюції етносу;

2) форма соціальної організації первісного суспільства

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ