Охорона навколишнього середовища (природи)


комплекс заходів, спрямованих на збереження живої природи