Микулін, Олександр Олександрович (1895–1985)


конструктор авіаційних двигунів, академік АН СРСР (1943), Росія