Миколаївська церква у Новгороді-Сіверському

Миколаївська церква у Новгороді-Сіверському. Вигляд з заходу. Фото Вечерського В. В.
Вигляд з півночі. Фото Вечерського В. В.
Поздовжній розріз церкви, що демонструє несиметричність конструкції верху. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ: Вид. дім А.С.С., 2005. С. 159
Миколаївська церква у Новгороді-Сіверському. Графічна робота Вечерського В. В., 1984

Микола́ївська це́рква у Но́вгороді-Сі́верськомупам’ятка архітектури національного значення, Чернігівська обл., Україна. Дерев’яна одноверха церква розташована на краю високого плато, що мисом видається в наддеснянську долину. Вона позначає стародавній шлях від пристані на р. Десні до центру міста і є важливою архітектурною домінантою.

Історична довідка

Церкву збудовано 1764 коштом сотника Новгород-Сіверського Стефана Івановича Судієнка (1689–1763).

Первісно церква мала 5 зрубів. Під час ремонту 1820 добудовано бічні вівтарі й присінки (тамбури) з ґанками та портиками. 1960–1970 пам’ятку реставрували і присінки з ґанками й портиками розібрали. 1979 тут відкрили музейну експозицію у складі Новгород-Сіверського філіалу Чернігівського архітектурно-історичного заповідника.

На початку 1990-х церкву повернуто православній громаді.

Характеристика

Пам’ятка належить до споруд центричного типу: п’ятидільна, хрещата в плані, без виділення центральної дільниці в зовнішніх об’ємах. 5 зрубів квадратні в плані, однакових розмірів (7,5 х 7,5 м). 2 східні прибудови однакові, розмірами 5 х 6 м. Центральна дільниця плану увінчана восьмигранним двозаломним верхом асиметричної конструкції, оскільки трикутні плоскі пандативи, які забезпечують перехід від четверика до восьмерика, розташовані на різній висоті з різницею між східною і західною гранями у 2,25 м. Тому несиметричними є і арки-вирізи, що ведуть із центру в північне й південне рамена. При цьому західна арка-виріз симетрична. Асиметрична конструкція центрального верху, зумовлена прагненням поставити високий іконостас у низенькій церкві, є унікальною архітектурною рисою, що не притаманна жодній іншій пам'ятці в Україні. Бабинець і вівтар перекрито плоскими стелями по двох навхрест покладених мережаних сволоках. У кутах збереглися скісні ригелі-затяжки та пандативи. Це свідчить про те, що первісно ці зруби також вінчалися восьмигранними верхами з заломами, такими ж, як у південному й північному раменах. Ці два верхи були розібрані під час перебудови храму 1820. Північне й південне рамена перекриті стрімкими восьмигранними заломами стіжкової форми, схованими в об’ємах дахів. Зовні всі рамена хреста мають двосхилі дахи з маленькими димничками на причілках. В інтер’єрі простір центрального верху, висотно розкритий і щедро освітлений завдяки великим прямокутним вікнам, розміщеним у 3 яруси, підкреслений низькими перекриттями затемнених бічних рамен. Усі зруби однієї висоти, тому зовні суттєвим є контраст між масивними стінами й витонченими формами центрального ярусного верху. Церква складена з брусів на цегляному підмурку. Зовні стіни вертикально пошальовані дошками з нащільниками. Збереглися різьблені: ригелі, затяжки, одвірки п`ятикутних обрисів і карнизи.

Значення

Миколаївська церква належить до визначних, добре збережених витворів сакральної архітектури 18 ст. як регіону Чернігово-Сіверщини, так і України загалом.

Додатково

Згідно з місцевим переказом, церкву поставлено на місці храму княжої доби, зведеного, за літописними свідченнями (1086) «за градом». Проте археологічні дослідження 1979 спростували цю версію.

Цитата

«Майстер оцінив красу місцевості і збудував церкву, що справді оздобила природний краєвид, органічно «вписалася» в нього. Вона вабить своїм виглядом кожного, хто підіймається крутими схилами від Десни до міста».

 С. Таранушенко, історик архітектури, мистецтвознавець.

(Цит. за: Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. Харків : Видавець Савчук О. О., 2017. С. 418).


Література

  1. Логвин Г. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. Москва : Искусство, 1980. С. 187–190.
  2. Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / В. Вечерський, О. Годованюк, Є. Тиманович та ін.; За ред. А. Мардера та В. Вечерського. Київ : Техніка, 2000. С. 308.
  3. Вечерський В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 159–160.
  4. Таранушенко С. Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція / переднє слово С. Білокінь; передм., наук. ред., додатки В. Вечерський; упоряд., прим. О. Савчук. 2-е вид. Харків : Видавець Савчук О. О., 2017. С. 418–422.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Миколаївська церква у Новгороді-Сіверському // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Миколаївська церква у Новгороді-Сіверському (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
21.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ