Лігатура (у металургії)

Лігату́ра (у металургії) — сплав компонентів, призначений для введення в рідкий метал тугоплавких елементів.

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ