Композиція (у мистецтві)

побудова твору мистецтва, система компонування його елементів

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ