Категорія (у мовознавстві)

у широкому значенні – група мовних елементів, що виділяється на основі спільної властивості; у вузькому значенні – певна ознака (параметр), що лежить в основі поділу великої сукупності однорідних мовних одиниць на обмежену кількість класів

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ