Каста (у соціології)

Ка́ста (порт. casta — рід, порода, походження, від raça casta, букв. — чиста порода, з лат. лат. castus — чистий, цнотливий) — закрита (жорстка) система стратифікації, що складається із замкнених, спадкових груп людей, пов’язаних між собою спільним походженням, професією та правовим статусом. Належність до касти визначається виключно за народженням. Різкі межі між кастами унеможливлюють будь-яку соціальну мобільність. Шлюби між представниками різних каст забороняються.


У тій чи тій формі ознаки кастового поділу притаманні суспільному устрою багатьох стародавніх і середньовічних держав (привілейована каста жерців у Стародавньому Єгипті, Стародавньому Ірані, самураїв в Японії тощо). Проте лише кастова система в Індії перетворилася у всеосяжну соціальну систему.


Поняття «каста» іноді використовується поза контекстом індійської культури (коли йдеться про дві чи більше етнічні групи, відокремлені одна від одної, насамперед, через міркування расової чистоти).

Література

  1. Юрлов Ф., Юрлова Е. ИсторияИндии XXвек. М.: Институт востоковедения РАН, 2010. 920 с.
  2. Васильев Л. C. История Востока: в 2 т. Т. II. 6-е изд., перераб. и доп.М. : Издательство Юрайт, 2013. 788 с.
  3. Важна Є. Сутність міжнародного злочину апартеїду відповідно до чинного міжнародного права // Міжнародне право. 2017. №5. 263-266.
  4. Рождественская Е. С. Проблемы кастового общества в современной Индии. ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 23. С. 38-41.

Автор ВУЕ

М. Н. Єнін


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Єнін М. Н. Каста (у соціології) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Каста (у соціології) (дата звернення: 22.09.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
07.04.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ