Земноводні, амфібії (Amphibia)

клас черепних тварин типу хордових