Жемчужний, Сергій Федорович (1873–1929)

хімік-неорганік та металограф, основоположник дослідження сплавів високого електричного опору, Росія