Гумільов, Лев Миколайович (1912–1992)


географ, тюрколог, етнолог, Росія