Вознесенська церква у Березні

Вознесенська церква в Березні. Загальний вигляд. Фото Таранушенка С. А. 1928
Вознесенська церква у Березні

Вознесе́нська це́рква у Бере́зні — втрачений визначний архітектурний об’єкт, смт Березна Менського району Чернігівської області, Україна.

Історична довідка

Вознесенську церкву збудував 1759–1761 із добірного соснового бруса на цегляному підмурку з льохом майстер з м. Ніжина П. Шолудько. Стояла на місці колишнього замку у центрі Березни; була головною домінантою поселення. Її вичерпно дослідив 1928 С. Таранушенко.

Знищена 1929–1930.

1999 її відтворення було передбачено в затвердженій Кабінетом Міністрів України Програмі вiдтворення видатних пам'яток iсторiї та культури України (скасована 2007), причому планувалося відбудувати її не в смт Березні (на первісному місці розташування), а на території Національного музею народної архітектури та побуту України (м. Київ).

Характеристика

В основі розпланувально-просторової побудови — тип хрещатої п’ятидільної п’ятиверхої церкви, ускладнений прибудовою двох увінчаних верхами «слупів» (башт) перед бабинцем та двох ризниць обабіч вівтаря. Висота верхів значно менша за висоту стін, але вони знаходяться у гармонійних співвідношеннях. Висота зрубів стін усіх п’яти дільниць однакова; вони прорізані прямокутними вікнами у три яруси. В інтер’єрі підкреслено розмах простору п’яти верхів, об’єднаних в одне ціле завдяки широким фігурним аркам — вирізам. У бабинці зроблено обширні хори, а вище їх — лоджію, що відповідає надвірному балконові між слупами. Майстер застосував кілька нововведень в конструкціях (наприклад, додаткові зрубики між вівтарями), а також відмовився від традиційних ригелів-стяжок. Декор застосовано стримано; на різьблених одвірках дверей було вирізьблено ім’я майстра.

Значення

Відповідно до контракту на будівництво, що зберігся і опублікований, П. Шолудькові громада замовила збудувати церкву без опасань, підкресливши цим вертикальну спрямованість композиції. Після спорудження церкви цей напрям став панівним у народному монументальному будівництві, а Вознесенську церкву в Березні вважають найдовершенішим витвором цього напряму. Незвичайним у композиції є наявність західних слупів, з’єднаних балконом, завдяки яким церква загалом виглядала як семиверха, чим було порушено симетричність композиції.

Унікальний тип, представлений однією лише Вознесенською церквою в Березні, не знайшов поширення в українській архітектурі.

Додатково

  • В контракті на будівництво церкви серед детального опису вигляду храму вказано й й намір звести її без жодного залізного цвяха (бо ними розіп’ятий Ісус Христос). Крім будівничої роботи майстер і його люди зобов’язувалися віддавати священикам шану і не пиячити.
  • Церква мала три престоли: середній — Вознесіння Господнього, правий — св. Георгія Змієборця, лівий — Миколая Чудотворця. Іконостас та церковне начиння при знищенні церкви були спалені. Завдяки зусиллям мистецтвознавця Павла Михайловича Жолтовського (1904–1986) перед знищенням церкви вдалося зберегти й вивезти до музеїв декілька цінних ікон, які тепер зберігаються в Національному художньому музеї України та в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Це ікони «Деісіс» (Моління), 3 ікони з парними зображеннями апостолів: Матвія і Петра; Юди і Якова; Хоми і Варфоломія. З лівого крила іконостаса збереглося 5 ікон з одинарними зображеннями апостолів. З намісного ряду збереглися ікони «Три святителі», «Собор Архангела Михаїла», «Святий Георгій». З цокольного ярусу збереглася живописна композиція «Гріхопадіння».
  • Майстер П. Шолудько залишив для нащадків своє прізвище, вирізьблене на одвірку південних дверей.

Література

  1. Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування, 2002. С. 124–126.
  2. Корбач І. Вознесенська церква у Березні (до мартирологу дерев’яної української церковної архітектури) // Ніжинська старовина. 2007. Вип. 4–5 (7–8). С. 123–125.
  3. Оляніна С. Іконостас Вознесенської церкви у містечку Березна: втрачена пам’ятка мистецтва доби Бароко // Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми. Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. С. 40–103.
  4. Таранушенко С. А. Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. 2-ге вид. Харків : Савчук О. О., 2017. С. 333–367.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Вознесенська церква у Березні // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вознесенська церква у Березні (дата звернення: 29.11.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ