Водорості (Algae)

велике парафілетичне угруповання відносно простих за структурою автотрофних організмів домену еукаріот

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ