Водорості (Algae)

велике парафілетичне угруповання відносно простих за структурою автотрофних організмів домену еукаріот

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ