Вал (в архітектурі)

Вал, профілі. Згори донизу: валик, вал, четвертний вал. Кресленик В. В. Вечерського

Ва́л, ва́лик, четвертни́й ва́л, то́р, то́рус — в архітектурі — один із основних обломів архітектурних найпростішого обрису, переріз якого становить півколо або утворений багатоцентровими чи параболічними кривими. Інколи вживають латинський відповідник — тор, торус. Опуклий переріз у чверть кола має четвертний вал, який буває прямим і оберненим. Маленький вал називають валиком. В античній архітектурі вал є елементом бази ордера іонічного, часто прикрашений орнаментальним різьбленням — «плетивом» або горизонтальними жолобками — канелюрами.

Література

  1. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 55.
  2. Клименюк Т., Проскуряков В., Ковальчук Х. Ілюстрований словник архітектурних термінів. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. С. 39.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Вал (в архітектурі) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Вал (в архітектурі) (дата звернення: 4.07.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.06.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ