ВУЕ

Ліцензія ВУЕЛІЦЕНЗІЯ ВУЕ

Шляхом здійснення ліцензованих прав, ви приймаєте і погоджуєтеся виконувати умови Ліцензії ВУЕ.

Головною метою проекту «Велика українська енциклопедія» є просвітницька, поширення знань. Тому деякі матеріали ВУЕ надаються на певних засадах вільної ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (Creative Commons із Зазначенням авторства — Поширення на тих самих умовах 4.0 Міжнародна):

 • англ. Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International (скорочено: CC BY-SA 4.0)[1]
 • Графічне зображення: Cc.logo.circle.svg Cc-by new.svg Cc-sa.svg

Користувачі можуть копіювати та вільно використовувати в освітніх цілях лише такі матеріали ВУЕ:

 • тексти енциклопедичних статей;
 • аудіозаписи енциклопедичних статей;
 • малюнки;
 • рисунки;
 • інфографіку;
 • схеми;
 • діаграми;
 • карти;
 • таблиці.

Застереження для користувачів ВУЕ

Контент «Великої української енциклопедії» (ВУЕ) захищено авторським правом.

Відеоконтент е-ВУЕ транслюється на основі угод, договорів із партнерами ДНУ «Енциклопедичне видавництво» (їх перелік викладено на веб-сайті е-ВУЕ). Обходити технічні засоби захисту, копіювати відеоматеріали, що демонструються на сайті е-ВУЕ, заборонено. Однак користувачі е-ВУЕ можуть вільно ознайомлюватися з цими матеріалами, задовольняючи таким чином свої інформаційні потреби та інтереси.

Стаття 1. Визначення

Адаптований матеріал — матеріал, що охороняється авторським і суміжними правами, є похідним або заснований на ліцензованому матеріалі, тобто в якому ліцензований матеріал перекладено, упорядковано, перероблено, чи іншим чином змінено у спосіб, що потребує отримання дозволу від Ліцензіара як суб’єкта авторського і суміжних прав.

Ліцензія на адаптований матеріал — ліцензія, котру Користувач застосовує, розпоряджаючись його авторським і суміжними правами на його творчий внесок до адаптованого матеріалу, згідно з умовами та правилами Ліцензії ВУЕ.

Технічні засоби захисту — засоби, які заборонено обходити за відсутності належних повноважень.

Винятки та обмеження — добросовісне використання (fair use і fair dealing) і/або будь-які інші винятки чи обмеження авторського і суміжних прав, відповідні до використання Користувачем ліцензованого матеріалу.

Елементи Ліцензії — характеристики ліцензії, перераховані в назві Публічної ліцензії Creative Commons.

Елементами Ліцензії ВУЕ є:

 • із Зазначенням авторства;
 • Поширення на тих самих умовах.

Ліцензований матеріал — літературний твір, база даних або інший матеріал, до якого Ліцензіар застосував Ліцензію ВУЕ.

Ліцензовані права — права, надані Користувачеві на умовах та правилах Ліцензії ВУЕ, що обмежуються авторським і суміжними правами, котрі поширюються на використання Користувачем ліцензованого матеріалу і на які Ліцензіар має право надавати ліцензію.

Ліцензіар — фізична особа (фізичні особи) або юридична особа (юридичні особи), що надають права за Ліцензією ВУЕ.

Поширення — подання матеріалу користувачам будь-якими способами або засобами, які вимагають дозволу відповідно до таких ліцензованих прав, як відтворення, публічний показ, публічне виконання, розповсюдження, імпорт примірників матеріалу; подання матеріалу до загального відома аудиторії таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до матеріалу з будь-якого місця і в будь-який час на їхній розсуд.

Користувач — фізична чи юридична особа, яка здійснює ліцензовані права відповідно до умов Ліцензії ВУЕ.

Стаття 2. Предмет

Надання Ліцензії

Відповідно до умов та правил Ліцензії ВУЕ, Ліцензіар надає Користувачеві дійсну на території всього світу, безоплатну, без права видавати субліцензії, невиключну, безвідкличну ліцензію на здійснення ліцензованих прав щодо ліцензованого матеріалу шляхом:

 • відтворення і поширення ліцензованого матеріалу як у цілому, так і його частин відповідно до встановлених правил;
 • створення, відтворення і поширення адаптованого матеріалу.

Наступні отримувачі (Downstream recipients)

Оферта Ліцензіара — ліцензований матеріал. Кожний отримувач ліцензованого матеріалу автоматично отримує від Ліцензіара оферту здійснювати ліцензовані права на умовах та за правилами Ліцензії ВУЕ.

Додаткова оферта Ліцензіара — адаптований матеріал. Кожний отримувач адаптованого матеріалу від Користувача автоматично отримує від Ліцензіара оферту здійснювати ліцензовані права щодо адаптованого матеріалу на умовах та за правилами застосованої Користувачем Ліцензії на адаптований матеріал.

Заборона подальших обмежень

Користувач не може пропонувати або накладати будь-які додаткові умови чи правила, застосовувати будь-які технічні засоби захисту щодо ліцензованого матеріалу, якщо такі дії обмежують можливість здійснення ліцензованих прав будь-яким отримувачем ліцензованого матеріалу.

Відсутність схвалення і підтримки

Ніщо в Ліцензії ВУЕ не дає підстав припускати, що Користувач чи його використання ліцензованого матеріалу пов’язане із спонсоруванням, підтримкою або отриманням офіційного статусу від Ліцензіара або інших осіб, визначених як такі, що мають згадуватися як автори.

Інші права

Особисті немайнові права, такі як право на цілісність твору, не ліцензуються за Ліцензією ВУЕ, також права на недоторканість приватного життя і/або інші подібні особисті немайнові права.

Права на патенти і торговельні марки не ліцензуються за Ліцензією ВУЕ.

Стаття 3. Умови Ліцензії

Здійснення Користувачем ліцензованих прав повинно відбуватися виключно за дотримання таких умов:

Зазначення авторства

Якщо Користувач поширює ліцензований матеріал (в т. ч. у зміненій формі), він повинен зберегти певні дані, якщо вони були надані Ліцензіаром із ліцензованим матеріалом:

 • зазначити творця (-ів) ліцензованого матеріалу і будь-яких інших осіб, визначених як такі, що мають бути згадані (включно із псевдонімами, якщо такі обрано);
 • повідомити про авторське право;
 • зазначити, що ліцензований матеріал ліцензується за Ліцензією ВУЕ, надати її текст або гіперпосилання на Ліцензію ВУЕ;
 • повідомити про відмову від гарантій;
 • дати гіперпосилання на ліцензований матеріал;
 • зазначити, що користувач використав ліцензований матеріал і зберегти вказівки на будь-які попередні його зміни.

Користувач може виконати умови будь-яким розумним чином, зважаючи на носій, медіаканал та умови, на підставі яких він поширює ліцензований матеріал.

Поширення на тих самих умовах

Якщо Користувач поширює створюваний ним адаптований матеріал, застосовуються також такі умови:

Якщо Користувач засновує власні твори на матеріалах ВУЕ, він повинен дотримуватися положень Ліцензії ВУЕ.

При цьому Користувач повинен надати текст або гіперпосилання на Ліцензію на адаптований матеріал, що він застосовує. Користувач може виконати цю умову будь-яким розумним чином, зважаючи на носій, медіаканал та умови, на підставі яких він поширює адаптований матеріал.

Без додаткових обмежень

Користувач не може висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії, дозволені Ліцензією ВУЕ.

Користувач не може накладати додаткові умови або застосовувати будь-які технічні засоби захисту щодо адаптованого матеріалу, якщо такі дії обмежують можливість здійснення прав, наданих застосованою ним Ліцензією на адаптований матеріал.

Використання ліцензованого матеріалу може бути обмежене з певних причин, зокрема, якщо інші особи мають авторське право чи суміжні права на матеріал.

Стаття 4. Відмова від гарантій та обмеження відповідальності

Якщо інше не зазначено Ліцензіаром окремо, то Ліцензіар надає ліцензований матеріал «як є» і «як доступний».

Ліцензіар не надає жодних гарантій щодо ліцензованого матеріалу — як прямих, так і таких, що можуть матися на увазі.

Це включає гарантії (але не обмежується ними) щодо:

 • назви;
 • придатності для продажу;
 • придатності для певної мети;
 • відсутності порушень прав;
 • відсутності прихованих чи інших дефектів;
 • точності, наявності, відсутності помилок, відомих чи таких, що можуть бути виявлені.

За жодних обставин Ліцензіар не буде відповідальний перед Користувачем із будь-яких правових підстав за будь-які прямі, особливі, непрямі, випадкові, побічні, штрафні чи інші витрати чи збитки, що виникли внаслідок використання ліцензованого матеріалу (навіть якщо Ліцензіар був повідомлений про можливість виникнення таких витрат чи збитків).

Стаття 5. Термін і припинення дії

Ліцензія ВУЕ діє протягом усього строку дії ліцензованих за нею авторського і суміжних прав. Водночас якщо Користувач не дотримаєтеся умов Ліцензії ВУЕ, то право Користувача за Ліцензією ВУЕ автоматично припиняється.

Якщо право Користувача використовувати ліцензований матеріал було припинено, воно поновлюється автоматично в день усунення порушення, за умови, що таке порушення усунуто протягом 30 днів із моменту, коли стало відомо про нього або після окремого поновлення Ліцензіаром.

Якщо Користувач порушує встановлені правила, Ліцензіар має право звернутися до суду з метою захисту своїх прав.

Для уникнення непорозумінь Ліцензіар має право також пропонувати ліцензований матеріал на інших умовах чи правилах або припинити розповсюджувати ліцензований матеріал у будь-який час. Водночас такі його дії не припиняють дії Ліцензії ВУЕ.

Стаття 6. Інші правила та умови

Ліцензіар не повинен бути зв’язаним жодними додатковими або іншими правилами чи умовами, доведеними Користувачем до його відома, якщо вони не були чітко окремо узгоджені.

Будь-які домовленості, заяви чи угоди щодо ліцензованого матеріалу, не зазначені тут, є відокремленими і незалежними від умов та правил Ліцензії ВУЕ.

Стаття 7. Тлумачення

Щоб уникнути непорозумінь, Ліцензія ВУЕ не може бути витлумачена у спосіб, який обмежує, забороняє або накладає інші умови на будь-яке використання ліцензованого матеріалу.

Не можна відмовитися від будь-якого правила або умови Ліцензії ВУЕ, і жодне невиконання не може бути прийнятним, якщо воно не було узгоджено з Ліцензіаром.

Примітки