Будинок для гостей у садибі Галаганів у Лебединцях

Будинок для гостей у садибі Г. Галагана у Лебединцях. Головний фасад. Фото поч. 20 ст. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 142.
Бічний ґанок. Фото поч. 20 ст. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 143.
Головний фасад будинку. Кресленик В. Чепелика. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 143.
План будинку. Кресленик В. Чепелика. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 142.
Інтер’єр. Реконструкція В. Січинського. Кресленик В. Чепелика. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002. С. 142.

Буди́нок для госте́й у сади́бі Галага́на в Лебеди́нцях — втрачений об’єкт архітектурної спадщини, Срібнянський район, Чернігівська область, Україна.

Історична довідка

У добу еклектики й історизму (з середини 19 ст.) в Україні в національно свідомих елітарних колах з’являється зацікавленість своєю історичною архітектурою. Це засвідчує Будинок для гостей у садибі Григорія Павловича Галагана (1819–1888) у с. Лебединцях на історичній Прилуччині (тепер Чернігівська обл.). Збудований на замовлення і коштом власника садиби 1854–1856 за проектом архітектора Євгена Івановича Червінського (1820–1890). Задум полягав у тому, що типологічно будинок мав відтворювати житло гетьманів та представників генеральної старшини Гетьманщини 2-ї пол. 17 — 18 ст. (так, як це уявлялося прихильникам українських історії, культури і побуту середини 19 ст.).

Будинок згорів 1917.

Характеристика

Будинок дерев’яний, під високим чотирисхилим солом’яним дахом. За композицією дисиметричний (див. Дисиметрія). Нагадував традиційну українську хату «на дві половини», тільки велику й ускладнену прибудовами. На чолі був чотириколонний ґанок по центру і маленькі двоколонні ґанки в бічних крилах. Тильний фасад мав один асиметричний ґанок. Великі прямокутні вікна згруповані попарно. Розпланування будинку близьке до анфіладного. Всі кімнати, згідно з українською традицією, мали плоскі дерев’яні стелі на різьблених сволоках, печі та груби, декоровані кахлями.

Значення

Будівля є унікальною спробою натурної реконструкції розвиненого житлового будинку козацької доби, що справила визначальний вплив на формування і розвиток архітектурного стилю українського модерну кін. 19 — 1-ої чверті 20 ст.

Додатково

В. Чепелик назвав цю будівлю «первістком відродження народного стилю».

В інтер'єрі будинку був вирізьблений напис на сволоці: «Дом сей сооружен для оживления предания о жизни предков в памяти потомков» («Дім цей споруджено для пробудження переказу про життя предків у пам’яті нащадків» – переклад Вечерського В. В.).

Цитати

Не без впливу Т. Шевченка, власник садиби Г. Галаган, знайомий з поетом, так сформулював свою мету: «щоб відродилась наша архітектура так, як відродилась наша поезія в устах поетів»

 (цит. за: Чепелик В. Український архітектурний модерн. Київ : КНУБА, 2000. С. 27).


Т. Шевченко залишив лаконічий запис у своєму «Журнале»: «Барская, но хорошая и достойная подражания затея» («Панська, але гарна і гідна наслідування справа»/ переклад Вечерського В. В.)

 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 3-х т. Т. 3. Київ : Держлітвидав, 1949. С. 265.


Література

  1. Василенко В. В лебединском «будынке» Г. П. Галагана // Киевская старина. 1900. LXX. C. 19–24.
  2. Шумицкий Н. Старинный дом для гостей в имении Г. П. Галагана // Зодчий. 1915. № 25. С. 247–251.
  3. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 3-х т. Т. 3. Київ : Держлітвидав, 1949.
  4. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. Київ : УРЕ ім. М. Бажана, 1990.
  5. Чепелик В. Український архітектурний модерн. Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2000. С. 27
  6. Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудівництва, 2002. С. 142–143.
  7. Вечерський В. В. Архітектура Гетьманщини у творчості Тараса Шевченка // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Вип. 7. Київ–Глухів: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2014. С. 6–12.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Будинок для гостей у садибі Галаганів у Лебединцях // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Будинок для гостей у садибі Галаганів у Лебединцях (дата звернення: 2.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
22.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ