Брагман, брамін

Браміни у храмі під час богослужіння, м. Калькутта, 1945
Навчання брамінів

Брагмáн, брамі́н (санскр. brahmán і санскр. brāhmaṇá, ймовірно від кореня bṛh — зростати, збільшуватися) — терміни на позначення семантично відмінних санскритських слів:

1) Як синоніми вживаються для передання санскр. brāhmaṇá (букв. той, що пов’язаний з брагмáном; від санскр. brahmán), що означає представника найвищої варни традиційного індуїстського суспільства, жерця і носія знань. Згідно з традицією, заняттям брагмана/браміна є вивчення й витлумачення священних текстів та культова діяльність. Дотепер представники тих каст (санскр. jāti), що вважаються брагманськими, складають значну частину інтелігенції індійського суспільства. Вперше про походження варни брагманів/брамінів йдеться у Ріґведі (Х, 90,12).

2) Застосовують як рівнозначні відповідники санскр. brahmán (чоловічий рід, може вживатися у різних значеннях), коли його вжито у тому ж самому значенні, що й слово brāhmaṇá.

3) Брагман (brahmán) — той, хто має справу з брáгманом (санскр. bráhman, середній рід), знавець священного слова — брáгмана.

Означає, зокрема, одного з чотирьох головних жерців на ведійському жертвоприношенні, поруч з готаром (читав гімни Ріґведи), удґатаром (співав тексти Самаведи) та адгвар’ю (виконував ритуальні дії, супроводжуючи їх читанням жертовних формул Яджурведи). Брагман знав всі ці 3 сангіти, спостерігав за правильністю проведення жертвоприношення та виправляв помилки. У пізніший період, коли традиція включила Атхарваведу до канону ведійських текстів (див. Веди), функції брагмана стали співвідносити з Атхарваведою. У цьому значенні термін «брамін» не застосовують.

Література

  1. Brereton J. Bráhman, Brahmán, and Sacrificer // The Vedas: Texts, Language and Ritual / Ed. by A. Griffiths, J. Houben. Groningen : Egbert Forsten, 2004. P. 325–344.
  2. Marriott McKim. Varṇa and Jāti // The Hindu World / Ed. by S. Mittal, G. Thursby. New York; London : Routledge, 2004. P. 357–382.
  3. Ванина Е. Ю. «Люди пера» // Е. Ю. Ванина. Средневековое мышление: индийский вариант. Москва : «Восточная литература» РАН, 2007. С. 200–215.
  4. Bronkhorst J. How the Brahmins Won: From Alexander to the Guptas. Leiden; Boston : Brill, 2016. 590 p.
  5. Bodewitz H. The Fourth Priest (the Brahmán) in Vedic Ritual // H. Bodewitz. Vedic Cosmology and Ethics. Selected Studies / Ed. by
    D. Heilijgers, J. Houben, K. van Kooij. Leiden; Boston : Brill, 2019. P. 46–65.
  6. Pelissero A. Brāhmaṇa (Brahmin/Brahman) // Springer. 2018. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-024-1036-5_84-1
  7. Hinduism and Tribal Religions / Ed. by P. Jain, R. Sherma, M. Khanna et al. Dordrecht : Springer, 2021. 1000 p.

Автор ВУЕ

О. А. Луцишина


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Луцишина О. А. Брагман, брамін // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Брагман, брамін (дата звернення: 22.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
19.03.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ