Брагмани

Сторінка санскритського рукопису Айтарея-брагмани, виконаного перед 19 ст. (шрифт деванаґарі)
Ілюстрація до міфу про Шунагшепу (з Айтарея-брагмани)

Брагма́ни (санскр. brā́hmaṇa, ймовірно, від санскр. кореня bṛh — зростати, збільшуватися) — частина ведійського корпусу священних текстів, який становить одкровення індуїзму (шруті).

Написані ведійським санскритом.

Брагмани прилягають до сангіт (див. Веди), своєю чергою, до брагман прилягають араньяки. Кожна сангіта має свої брагмани, авторство яких належить різним ведійським школам. Так, з Ріґведою традиція співвідносить Айтарея-брагману і Каушитакі-брагману; з Чорною Яджурведою — Тайттірія-брагману, з Білою Яджурведою — Шатапатха-брагману; з Самаведою — Панчавінша-брагману і Джаймінія-брагману; з Атхарваведою — Гопатха-брагману. Згадані брагмани укладені приблизно у 10–7 ст. до н. е.

Згідно з традицією, брагмани вважають текстами, що роз’яснюють сангіти, але насправді коментарями до сангіт вони є лише умовно. Зміст брагман пов’язаний з ритуалом: подають детальний опис ритуалу, практичні роз’яснення, розкривають його символіку і сакральний сенс, нерідко за допомогою міфів. Містять низку міфів, які стали улюбленими сюжетами індійської літератури (про Всесвітній потоп, про чудесне спасіння хлопця Шунагшепи, якого збиралися закласти в жертву, тощо).

Джерела

  • The Çatapatha-Brāhmaṇa in the Mādhyandina-Çākhā with Extracts from the Commentaries of Sāyaṇa, Harisvāmin and Dvivedānga / Ed. by A. Weber. Berlin : Ferd. Dümmler’s, 1855. 1206 p.
  • The Aitareya Brahmanam of the Rigveda: Containing the Earliest Speculations of the Brahmans on the Meaning of the Sacrificial Prayers and on the Origin, Performance and Sense of the Rites of the Vedic Religion : in 2 vol. / Ed. by M. Haug. Bombay : Government Central Book Depot, 1863.
  • The Śatapatha-Brāhmaṇa According to the Text of the Mādhyandina School : in 5 pt. / Trans. by J. Eggeling. Oxford : The Clarendon Press, 1882–1900.
  • Древнеиндийская философия (начальный период) / Пер. с санскр. В. В. Бродова. Москва : Соцэкгиз, 1963. 272 с.
  • Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / Упоряд., пер. із санскр. П. Ріттер. Київ : Дніпро, 1982. 351 с.

Література

  1. Gonda J. Vedic Literature (Saṃhitās and Brāhmaṇas). Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1975. 470 p.
  2. Эрман В. Г. Очерк истории ведийской литературы. Москва : Наука, 1980. 232 с.
  3. Jurewicz J. Fire, Death and Philosophy: A History of Ancient Indian Thinking. Warszawa : Elipsa, 2016. 717 p.

Автор ВУЕ

О. А. Луцишина


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Луцишина О. А. Брагмани // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Брагмани (дата звернення: 17.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
30.03.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ