(Перенаправлено з Богослов’я)

Богослов'я

1) система обґрунтування, захисту і викладу релігійних учень, сукупність вироблених тієї чи іншою релігією доказів істинності догматики, релігійної моралі, правил і норм життя духовенства і віруючих; 2) термін на позначення систематичного викладу канонічних істин, вчення про Бога і боговшанування у східному християнстві

Стаття потребує автора

Посилання на статтю