Бархан

форма рельєфу піщаних пустель і напівпустель