Бархан


форма рельєфу піщаних пустель і напівпустель